Čertova skala, Chmeľnica

064 01 Chmeľnica
N 49°17'42.31" E 20°43'53.38"

Príroda pri rieke Poprad vytvorila nevšedné dielo.

 

Kamenný prírodný výtvor Skalná ihla, známy aj pod názvom Čertova skala, sa nachádza v nive rieky Poprad, asi dva a pol kilometra od obce Chmeľnica v okrese Stará Ľubovňa.

Eróziou brehov rieky Poprad dochádza k neustálemu posunu koryta rieky a prírodná pamiatka, ktorá je zaradená do štvrtého stupňa ochrany, sa už ocitla v rieke.

Skalná ihla je osamelé jurské bradlo vysoké zhruba 12 metrov, v dolnej časti je výrazne poznačená prúdiacou činnosťou vody. Na bradle sa vyskytuje porast bylinnej vegetácie a mladé krovinné nálety.

Pre dedinu je to zaujímavý prvok, ktorý láka turistov. K útvaru sa tiež viaže povesť spájajúca jeho vznik s výstavbou Ľubovnianskeho hradu. Staviteľ hradu, šľachtic Ľubovenský, vraj zapredal dušu čertovi, aby mu prestal brániť v budovaní pevnosti. Keď bol hrad hotový, Ľubovenský oľutoval, že zaň zaplatil tak vysokú cenu a odišiel do neďalekého kláštora, aby sa vyspovedal. Diabol sa nahneval, že ho ľudský červ takto zradil a rozhodol sa , že hrad zničí obrovskou zahrotenou skalou. Tu však z kláštora zaznel zvon, čert stratil moc a skala mu vypadla z pazúrov na breh rieky Poprad. Odvtedy sa nazýva Čertovou skalou. Prírodná pamiatka Skalná ihla (Čertova skala) je prístupná po poľných cestách z obcí Chmeľnica a Hajtovka.