Kalwaria nad miastem Preszów

N 48.987943305280496 E 21.226189898379435

Kalwaria nad Preszowem to barokowy kompleks o wspaniałym widoku i cennym wnętrzu. W przeszłości była uważana za drugą najpiękniejszą kalwarię na Węgrzech (po kalwarii w Bańskiej Szczawnicy).

Powstanie Kalwarii Preszowskiej jest ściśle związane z rekatolizacją i działalnością jezuitów. Inicjatywa założenia Kalwarii wyszła od Towarzystwa Chrystusa Konającego, założonego przez księży jezuitów na początku XVIII wieku. Budowa pierwszych budynków rozpoczęła się w 1720 r. i trwała do 1769 r. Niektóre kaplice drogi krzyżowej powstawały jeszcze w XIX wieku, do 1893 roku.

Kaplice mają podobny kształt, z frontem ozdobionym ornamentami i herbem ofiarodawcy oraz półokrągłym, łukowatym portalem wejściowym z bogato zdobioną kratą. Na tle opisanego kształtu wyróżnia się druga dominanta Kalwarii – kaplica Świętych Schodów. Ta ostatnia została zbudowana w 1765 r. na wzór kaplicy Sancta Scala w kościele laterańskim w Rzymie.

Budowę sfinansował książę litewski Radziwiłł, który jesienią 1764 r. przybył do Preszowa ze swoim dworem i osobistą strażą (Kozacy). Kaplicę wybudował z wdzięczności dla miasta za to, że udzieliło mu azylu po przymusowej ucieczce z Polski. W fasadzie nad wejściem umieszczono jego herb z napisem „Darowizna”. Wnętrze wypełnia 28 stopni z miejscem na relikwie świętych, ołtarz z kamienną rzeźbą Piety oraz malowidła ścienne autorstwa ks. Trtina (2 poł. XVIII w.).

Równocześnie z kościołem i kaplicami założono cmentarz, który początkowo służył do pochówku ofiarodawców kalwaryjskich (Turčáni, Spléni, Sirmai, dr Paracelsus), a później także mieszkańców okolicznych dzielnic (Pod Kalváriou, Za Kalváriou) oraz innych osób. Na cmentarzu znajduje się kilka interesujących i cennych pod względem artystycznym krypt arystokratycznych i mieszczańskich w stylu empire i historyzmu.

W 1836 r. pod kościołem wybudowano katakumby, które służyły jako grobowiec dla księży. Ich mur z portalem wejściowym tworzy iluzję wału, gdy patrzy się na nie od strony miasta.

Godziny otwarcia

Web :http://www.gopresov.sk/zaujimavosti-o-meste/pamiatky-v-meste-presov