Kościół św. Jana Chrzciciela

N 48.99432708712986 E 21.242991125365755
Kościół św. Jana Chrzciciela jest najważniejszą budowlą greckokatolicką w Preszowie. Pierwotnie był to gotycki kościół jednonawowy, w XVII w. połączony z klasztorem minorytów, a w XVIII w. przebudowany w stylu barokowym do obecnej postaci.

JJego korzenie sięgają jednak pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to na południowych obrzeżach Preszowa wybudowano kościół szpitalny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W czasie swego istnienia był on w różnych okresach przekazywany Kościołom: greckokatolickiemu, ewangelickiemu i prawosławnemu. W 1968 r., po odrestaurowaniu, został zwrócony Kościołowi greckokatolickiemu.

W greckokatolickiej katedrze w Preszowie na suficie nawy głównej zachowały się cztery większe freski z 1757 r. z życia św. Jana Chrzciciela. Pod katedrą znajduje się duża krypta, w której spoczywa pięciu biskupów, kanonicy, członkowie zakonu minorytów i jezuici. W północnej kaplicy, przed ołtarzem, znajduje się sarkofag ze szczątkami biskupa Petera Paula Gojdića, które zostały tam złożone po jego beatyfikacji w 2001 r.

Na północnej ścianie kościoła, za szybą, znajduje się kopia Całunu Turyńskiego, którą greckokatolicka katedra w Preszowie otrzymała w darze od arcybiskupstwa turyńskiego we Włoszech w 2003 r. Jest to faksymile, które wykonano tylko w czterech egzemplarzach.

Jana Chrzciciela w Preszowie została odnowiona w latach 1977-1980, natomiast w latach 1994-1995 przeprowadzono bardziej gruntowną rekonstrukcję całego kompleksu.

 
Źródło: www.gopresov.sk, Švorc, P.: Przewodnik po historycznym Preszowie. Universum. 2006. Preszów. ISBN 80-89046-35-5
Zdjęcie tytułowe: Jano Štovka, MQEP
 

Godziny otwarcia

GODZINY URZĘDOWANIA
Indywidualnie po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

KOLEJNOŚĆ USŁUG
Poniedziałek - piątek:
5:45 ENF, 7:00 ENF, 16:30 ENF/ENF
Sobota:
7:00 SL, 17:00 nieszpory, 18:00 SL
Niedziela:
17.45 CSL, 18.50 CSL, 8.00 SL, 10.00 CSL, 11.45 SL, 17.00 obiad, 18.00 CSL
-
W dni świąteczne w tygodniu odbywają się również Liturgie Święte o godz. 8.30 (CSL) i 18.00 (SL).

Spowiedź święta:

Indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu się.