Chrám sv. Jána Krstiteľa

N 48.99432708712986 E 21.242991125365755
Chrám svätého Jána Krstiteľa je najvýznamnejším gréckokatolíckym objektom Prešova. Pôvodne gotický jednoloďový kostol bol v 17. storočí spojený s minoritským kláštorom a v 18. storočí barokovo prestavaný do súčasnej podoby.

Jeho korene ale siahajú do 1. polovice 14. storočia, kedy bol na južnom okraji Prešova postavený špitálsky kostol zasvätený Panne Márii. Počas svojej existencie bol v rôznych obdobiach daný do užívania okrem gréckokatolíckej aj evanjelickej a pravoslávnej cirkvi. Gréckokatolíckej cirkvi sa vrátil v roku 1968 po jej znovuobnovení.

V katedrálnom gréckokatolíckom chráme v Prešove sa na strope lode zachovali štyri väčšie fresky z roku 1757 zo života sv. Jána Krstiteľa. Pod katedrálou sa nachádza rozsiahla krypta, v ktorej sú pochovaní piati biskupi, kanonici, členovia rádu minoritov a jezuiti. V severnej kaplnke je pred oltárom umiestnený sarkofág s pozostatkami biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktoré tu uložili po jeho blahorečení v roku 2001.
Na severnej stene chrámu je za sklom upevnená kópia Turínskeho plátna, ktoré prešovská gréckokatolícka katedrála dostala ako dar od Turínskeho arcibiskupstva v Taliansku v roku 2003. Ide o faksimile, ktoré bolo vyrobené len v štyroch exemplároch.

Chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove bol renovovaný v rokoch 1977 – 1980, pričom k rozsiahlejšej rekonštrukcii celého komplexu došlo v rokoch 1994 – 1995.

 
Zdroj: www.gopresov.sk, Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5
Titulná foto: Jano Štovka, MQEP
 

Otváracie hodiny

ÚRADNÉ HODINY
Individuálne po telefonickom dohovore.

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Pondelok – Piatok:
5:45 CSL, 7:00 SL, 16:30 CSL/SL
Sobota:
7:00 SL, 17:00 večiereň, 18:00 SL
Nedeľa:
5:45 CSL, 6:50 Utiereň CSL, 8:00 SL, 10:00 CSL, 11:45 SL, 17:00 večiereň, 18:00 CSL

Vo sviatok počas pracovného týždňa sú sv. liturgie ešte aj o 8:30 (csl) a 18:00 (sl).

SPOVEDANIE

Individuálne, po dohode.

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín