Kościół Chmeľnica

N 49.29799596730319 E 20.73157958400055

O kościele św. Andrzeja wiemy, że został zbudowany już w 1739 roku. W 1900 r. dobudowano kaplicę Grobu Pańskiego, o czym informuje napis na frontonie kaplicy wewnątrz kościoła. W latach 1941-1942, za czasów proboszcza Stefana Putanki, kościół został powiększony, a świątynia odbudowana. W latach wojny kościół został przebudowany w taki sposób, że w posadzce pozostały dwa stopnie mniej więcej w połowie wysokości, dzielące kościół na starszą i nowszą część. W latach 80. XX w. odrestaurowano fasadę kościoła, a wieżę pokryto blachą miedzianą pod wpływem

W okresie od 22.05. 2000 r. do 21.10.2000 r. wnętrze kościoła zostało całkowicie zrekonstruowane, z wyjątkiem ołtarza głównego. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał 21.10.2000 r. bp. Andrej Imrich, biskup pomocniczy i wikariusz generalny, w imieniu biskupa diecezjalnego Františka Tondry. W 2002 r. wieża kościoła została pokryta miedzianymi kratkami ściekowymi, a cały kościół i dziedziniec parafialny został odnowiony i zrekonstruowany. Z przodu dziedzińca kościelnego wybudowano mur oporowy. 40 bm i w ten sposób wydłużono podwórze. Przed plebanią wykopano pomieszczenie dla młodzieży i dzieci – na głębokość 3,20 m od podłogi w budynku parafialnym – ziemię z wykopu zwałowano za plebanią, gdzie wykonano drugi mur oporowy, również ok. 40 bm, a także utworzono plac zabaw i teren do uprawiania sportu.

Przed budynkiem parafialnym wykonano chodnik od garażu do schodów, a kaplica Matki Bożej z Lourdes została przeniesiona i powiększona. Za kościołem stała pierwotna kaplica, zbudowana z szacunku i wdzięczności dla Matki Bożej za Jej powrót z obozów i łagrów na Uralu w Rosji. Kaplica została poświęcona w święto Różańca, przez bp. Jan Zentek, wikariusz generalny, 05.10.2002, z udziałem Vsdp. Wincenty Dornik – spr. parafii 1978 – 1986, oraz Vsdp. Štefan Vasilík – pochodzący z Chmeľnic.

Godziny otwarcia

www.farnostchmelnica.sk