Kostol sv. Ondreja, Chmeľnica

Kostol sv. Ondreja, Chmeľnica
N 49.29799596730319 E 20.73157958400055

O kostole sv. Ondreja vieme, že bol postavený už v roku 1739. V roku 1900 bola pristavaná kaplnka Božieho hrobu ako to naznačuje nápis na priečelí kaplnky vo vnútri kostola. V roku 1941 – 1942 za účinkovania p. farára Štefana Putanka bol kostol rozšírený a nanovo bola vybudovaná svätyňa chrámu. V týchto vojnových rokoch bol kostol prebudovaný tak, že v podlahe kostola asi v polovici zostali dva schody, ktoré delili kostol na staršiu a novšiu časť. V osemdesiatych rokoch 20 storočia bola obnovovaná fasáda kostola a zakrytie veže medeným plechom za účinkovania

V období od 22.05. 2000 do 21.10.2000, bol interiér kostola kompletne zrekonštruovaný okrem hlavného oltára. Slávnostnú posviacku kostola vykonal 21.10.2000 Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup a generálny vikár, z poverenia diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. A tento deň sa každoročne slávi aj výročie posviacky chrámu.V roku 2002 boli na vežu kostola urobené medené zvody a vykonaná úprava a rekonštrukcia celého kostolného a farského nádvoria. Vpredu na kostolnom dvore bol vybudovaný oporný múr cca. 40 bm dlhý a tým sa nádvorie rozšírilo. Pred farou bola vykopaná miestnosť pre mladých a deti – do hĺbky 3,20 m od podlahy vo farskej budove – zemina z výkopu sa navážala za faru, kde bol urobený druhý oporný múr tiež o dĺžke cca. 40 bm, a tam vzniklo ihrisko a plocha pre šport.

Pred farskou budovou bol urobený chodník od garáže až po schody a do schodov bola preložená a zväčšená kaplnka Lurdskej Panny Márie. Pôvodná kaplnka stála za kostolom, postavená z úcty a vďaky Panne Márii, za návrat z táborov a lágrov z Uralu v Rusku. Kaplnka bola požehnaná na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie, Mons. Jánom Zentkom, generálnym vikárom, 05.10.2002, za účasti Vsdp. Vincenta Dorníka – spr. farnosti 1978 – 1986, a Vsdp. Štefana Vasilíka – rodáka z Chmeľnice.