Krosno

N 49.68276375443742 E 21.767727679174417

Krosno (270 m n.p.m.) (Królewskie Wolne Miasto Krosno) to miasto w województwie podkarpackim, liczące około 50 000 mieszkańców. Jest to jedno z czterech miast województwa podkarpackiego, które posiada tzw. prawa powiatu. Jest to dawne średniowieczne miasto warowne, ośrodek handlu płótnem, suknem i winem węgierskim.

W latach 1975-1998 było to centrum niezależnego województwa krośnieńskiego. Obecnie jest to centrum dzielnicy, o znaczeniu regionalnym i subregionalnym. Znajduje się tu kilka instytucji o znaczeniu ponadregionalnym, m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Podkarpacka Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Okręgowy Urząd Górniczy oraz Instytut Nafty i Gazu. Co ciekawe, to właśnie w tym mieście znajdowało się pierwsze znane na świecie złoże ropy naftowej. Tutejszy pchli targ, obok Nowego Targu i Jabłonki, był w latach 90. i w pierwszych latach nowego tysiąclecia częstym celem podróży Słowaków w ramach turystyki zakupowej.

W 2015 r. w Krośnie powstało Sanktuarium św. Jana Pawła II. Co roku do Krosna przybywa ponad 10 tys. pielgrzymów na pamiątkę pobytu w tym mieście Jana Pawła II, który modlił się i przebywał tu w czerwcu 1997 r. Od siedmiu lat przez dwa dni odbywa się tu Forum Charyzmatyczne.

Inwestycje z projektu

  • Utworzenie w okolicy ogrodów z artystycznie przedstawionymi tajemnicami maryjnymi
  • Pomieszczenia sanitarne w istniejącej plebanii
  • Stoisko informacyjne o centrum pielgrzymkowym