We wtorek 23.10.2018 r. w całym Kraju Preszowskim zostały otwarte dla zwiedzających bramy Biura PSK i instytucji pod jego jurysdykcją. Nasze biuro nie było wyjątkiem i można było zobaczyć środowisko, w którym pracujemy, a także poznać ludzi stojących za tym projektem i dowiedzieć się więcej na jego temat. Na najbardziej dociekliwych czekały też ciekawe upominki, jak inaczej z logo projektu – fioletem.

Program towarzyszący oferowały muzea, galerie, teatry i biblioteki. Szkoły i instytucje pomocy społecznej z całego regionu również przygotowały specjalne atrakcje dla odwiedzających.

PROGRAM KULTURALNY NA DZIEŃ PSK – W SIEDZIBIE URZĘDU:

– poszczególne punkty programu przedstawiła prowadząca konferencję Jaroslava Sisáková

10:00 – 10:03 – Uroczyste otwarcie z udziałem trębaczy z Liceum Leśnego

10:05 – 10:10 – Przemówienie Milana Majerskiego, prezesa PSK

10:12 – 10:25 – Chór Gaudeamus

10:27 – 10:35 – Diridonky – występ taneczny

10:37 – 10:55 –  Prezentacja książki „Historia pożarnictwa w Kraju Preszowskim”

11:00 – 12:00 –  Dyskusja na temat przewodnictwa regionalnego z uczniami w dużej sali konferencyjnej

15:00 – 15:25 – PUĽS

15:30 – 16:30 – Dyskusja z udziałem publiczności na temat regionalnego kierownictwa w dużej sali konferencyjnej

Od godz. 11.00 – co pół godziny oprowadzanie zwiedzających po Biurze PSK

W godz. 11.00-17.00 – prezentacje działów Biura PSK na poszczególnych piętrach i w salach konferencyjnych

17:00 – Zakończenie