V utorok 23.10.2018 sa v celom Prešovskom kraji otvorili pre verejnosť brány Úradu PSK a inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Naša kancelária nebola výnimkou a mohli ste tak vidieť prostredie, v ktorom pracujeme a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí stoja za týmto projektom a dozvedieť sa o ňom viac. Pre tých najzvedavejších nechýbali ani zaujímavé darčeky, ako inak s logom projektu – fialkou.

Sprievodný program ponúkli múzeá, galérie, divadlá i knižnice. Špeciálne aktivity pre návštevníkov pripravili aj školy i zariadenia sociálnych služieb po celom kraji.

KULTÚRNY PROGRAM NA DEŇ PSK – V PRIESTOROCH ÚRADU:

– jednotlivé body programu uvádzala konferencierka Jaroslava Sisáková

10:00 – 10:03 – Slávnostné otvorenie trubačmi zo SOŠ Lesníckej

10:05 – 10:10 – Príhovor predsedu PSK Milana Majerského

10:12 – 10:25 – Spevácky zbor Gaudeamus

10:27 – 10:35 – Diridonky – tanečné vystúpenie

10:37 – 10:55 –  Prezentácia knihy „Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji“

11:00 – 12:00 –  Beseda vedenia kraja so študentmi vo veľkej zasadačke

15:00 – 15:25 – PUĽS

15:30 – 16:30 – Beseda vedenia kraja s verejnosťou vo veľkej zasadačke

Od 11:00 – každú pol hodinu komentované prehliadky a sprevádzanie návštevníkov po Úrade PSK

Od 11:00 do 17:00 – prezentácia odborov Úradu PSK na jednotlivých poschodiach a v zasadacích miestnostiach

17:00 – Záver