Przedstawiciele Samorządowego Kraju Preszowskiego promowali nasz region w ten weekend na Dorocznym Wydarzeniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w Krynicy – Zdrój. Wraz z innymi Regionalnymi Punktami Kontaktowymi zaprezentowali publiczności udane projekty polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, wśród których znalazł się projekt Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu. Razem zmieniamy strefę przygraniczną!!!
Źródło – PSK FB