Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja propagovali tento víkend náš kraj na Výročnom podujatí Programu Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020 v Krynici – Zdroj. Spolu s ďalšími Regionálnymi kontaktnými bodmi predstavovali verejnosti úspešné projekty poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, medzi ktorými nechýbal projekt Svätomariánska púť- Svetlo z východu. Spoločne meníme pohraničie!!!
Zdroj – PSK FB