V dňoch 24. – 26. mája 2024 sa v Spišskej Kapitule, Spišskom Jeruzaleme a Spišskom Podhradí uskutočnil 11. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Festival ponúkol koncerty chrámovej a gospelovej hudby, divadelné produkcie, muzikál a bábkové divadlo. Vrcholom sobotného programu bol koncert Slávky Tkáčovej a v nedeľu vystúpila Dominika Gurbaľová. Súčasťou festivalu bola aj diskusia na tému Kristovho utrpenia.

Návštevníci si mohli užiť sprievodné aktivity, ako tvorivé dielne, remeselný trh, vláčik „Spišiačik“ a prehliadky miestnych pamiatok. Nechýbali tradičné sv. omše, krížová cesta a exkurzie po prírodných a kultúrnych pamiatkach.

Spišský Jeruzalem, jedinečná baroková sakrálna krajina, vznikla v rokoch 1666 – 1675 a zobrazuje staroveký Jeruzalem. Lokalita je chránená ako kultúrna aj prírodná pamiatka.

V rámci programu sme prezentovali účastníkov Svätomariánsku púť a pozývali sme ich pútovať. Tešili sme sa každej spätnej väzbe ako aj podnetom, či návrhom.

Organizátormi podujatia boli Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, 64. skautský zbor Štefana Kluberta v Levoči a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi.