Pútnická trasa

Prešov, 9. február – Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zrealizovala počas jesene 2021 vyznačenie

Pútnická trasa

Prešov, 9. február – Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zrealizovala poč

Gaboltov 2022

Aktivity počas roka 2022

Levoča 2022

Mariánska Hora

Litmanová 2022

Pravidelné púte a aktivity v Litmanovej.

Záverečná konferencia projektu Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”)

Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) sa po štyroch a

Gaboltov

GABOLTOV Rímskokatolícka farnosť sv

ĽUTINA

Prázdniny so sv. Mikulášom a Matkou Božou v lone Gréckokatolíckej cirkvi