Gréckokatolícka cirkev – farnosť Litmanová

Výstavba Pútnicko-informačného centra v Litmanovej

Cieľom aktivity je výstavba dvoch objektov v rámci Areálu pútnicko-informačného centra, ktoré je doplnením chýbajúcej turistickej infraštruktúry na tomto pútnickom mieste. Samotný Objekt pútnicko-informačného centra má poskytovať návštevníkom informácie o regióne a jeho kultúrnych a náboženských pamiatkach, turistických a cykloturistických možnostiach, kultúrnych, športových a duchovných podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a dopravnom spojení. Zároveň má toto centrum poskytnúť priestor na rôzne sprievodné aktivity pre pútnikov do Litmanovej, poskytnúť

zázemie pre telesne postihnutých a skromné turistické ubytovanie. Objekt Altánku pre pútnikov s ohniskom má dotvoriť okolie centra a vytvoriť oddychovú zónu s priestorom na relax pre starších i najmenších pútnikov. Ostatné objekty Areálu centra bude partner financovať z vlastných zdrojov.

Virtuálna prehliadka:

https://www.szlak.maryjny.pl/show.php?name=litmanova&lang=sk

Link https://www.szlak.maryjny.pl/show.php?name=litmanova&lang=sk

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.