POPIS

Pešia trasa Svätomaránskej púte spája štyri veľké pútnické miesta v rámci Prešovského kraja, Levoču, Litmanovú, Gaboltov, Ľutinu a je napojená na pútnicke miesta v Poľsku.

DĹŽKA

Celková dĺžka pešej trasy je 253 km. Celú trasu tvoria 4 úseky spájajúce hlavné pútnické miesta a je následne rozdelená do 12 jednodňových etáp.

TRASA

Putovať peši môžete podľa vlastných možností a schopností. Môžete si zvoliť celú púť, vybranú trasu alebo aj ktorúkoľvek etapu zvolenej trasy.

ETAPY

Etapy trasy sú rozdelené podľa náročností do 3 úrovní. Od úrovne 1, ktorá je vyhovujúca pre rodiny s deťmi, až po úroveň 3, pre zdatnejších a vytrvalejších pútnikov.

Interaktívna mapa trasy

Vyberte si
1 zo 4 úsekov
naších peších pútnickych trás