Čergovské pohorie skrýva historické poklady a jedinečnú prírodu. Na pútnickom mieste Ľutina nájdete baziliku s barokovým oltárom. Načerpajte silu v Záhrade Bohorodičky. Drevený chrám s vyhliadkovou vežou ponúka úchvatný pohľad na okolitú krásu.

Kade poputujeme?

Odporúčané rozdelenie jednodňových etáp
vrátane ubytovania v koncových cieľoch.

Mapa pútnických miest