Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha. Farnosť je hlavným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a spravujú ju pátri redemptoristi. Obec Gaboltov je známa ako významné pútnické miesto, kde sa koná niekoľko púti. Z nich najvýznamnejšia je púť ku Panne Márii Karmelskej, ktorá sa koná každoročne v mesiaci júl. Je to najväčšia púť v košickej arcidiecéze

Leto 2022.
DEŇ ČAS GABOLTOV (Farský – zasvätený sv. Vojtechovi)

Hlavná pút 16.07. – 17.07.2022

Púť mužov 21.08.2021

 

Vydajte sa na cestu sebapoznania po Svätomariánskej púti

Poznáte dobre krásy východného Slovenska? Viete aké bohatstvá sa tu ukrývajú? Tušili ste, že miesta Prešovského kraja dýchajú vzácnou históriou v kolorite oku lahodiacej prírody? Nie?! Tak sa vyberte na miesta po Svätomariánskej púti a načrite do žriediel života, kde nájdete dostatok nových impulzov pre život. Je viac než pravdepodobné, že na tejto ceste dospejete k odpovediam na otázky o zmysle a smerovaní vášho bytia.

Vydajte sa aj na sever, kde neďaleko od Bardejova leží ďalšie pútnické miesto pri obci Gaboltov. Jeho dominantou je Kostol Sv.Vojtecha, ktorého vznik siaha až do 13.storočia. Uchvátia vás 4 oltáre a vzácny kazetový strop z 18.storočia, ale aj fragmenty gotického slohu, či barokové prvky. Božia energia tohto pútnického miesta sa dotkne priamo vášho srdca. Stíšte sa a dýchajte to čaro, je to zázrak. Objavte skutočný zmysel svojho života na výnimočných miestach Svätomariánskej púte, kde nie je núdza o pokoj Božieho Ducha. Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a mariánskym tradíciám.