Mariánska Hora. Tradícia uctievania Panny Márie v Levoči môže byť stará ako mesto samo. Siaha do dôb tatárskych vpádov v 13. storočí, keď sa obyvatelia uchyľovali pred nebezpečenstvom na vrch, kde sa ľahšie ubránili pred hordami Tatárov. Z vďaky tu Panne Márii postavili malú kaplnku, predchodkyňu dnešnej Baziliky Navštívenia Panny Márie, v ktorej sa každoročne konali pobožnosti za prítomnosti Levočanov i veriacich z blízkeho okolia. 

Púte počas roka 2022 LEVOČA

26. január – udelenie titulu “Basilica minor” chrámu na Mariánskej hore v Levoči.
– sv. omša o 14.30 hod.
– každoročne sa slávi sv. omša od 26.1.1984

22. február – sviatok Katedry sv. Petra
– sv. omša o 14.30 hod.
– každoročne sa slávi sv. omša odo dňa vyhlásenia baziliky (26.1.1984)

Piatky a nedele pôstneho obdobia – modlitba krížovej cesty
– pôstne piatky – krížová cesta o 15.00 hod.
– pôstne nedele – krížová cesta o 14.30 hod.

Pútnická sezóna na Mariánskej hore v Levoči
– od Veľkonočného pondelka do konca októbra – sväté omše každú nedeľu o 14.30 hod.

Každú prvú sobotu v mesiaci počas pútnickej sezóny – Fatimská sobota o 9.30 hod.

Sväté omše na všetky Mariánske sviatky (čas stanovený farským úradom v Levoči)

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
– ruženec a svätá omša o 19.45 hod.
– prvá štafetová modlitba ruženca za kňazov sa konala na slávnosť Božského Srdca Ježišovho v júni 2010 (zapojilo sa 24 svätýň z 20 krajín). Levočská svätyňa Navštívenia Panny Márie bola do výročnej celosvetovej štafetovej modlitby ruženca za kňazov prvýkrát zaradená so šesťdesiatimi svetovými bazilikami v roku 2013. S touto modlitbovou myšlienkou prvý raz prišiel sv. Ján Pavol II. Vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginum Mariae. Jeho impulz rozvinul a uskutočnil dnes emeritný pápež Benedikt XVI. V roku 2012. Štafetovú modlitbu každoročne organizuje Worldpriest Írsko.

26. jún – 1. júl 2022 – odpustový týždeň pred sviatkom Navštívenia Panny Márie
– sv. omše a liturgický program budú zverejnené farnosťou Levoča

2. – 3. júl 2022 – hlavná odpustová slávnosť na sviatok Navštívenia Panny Márie
– sv. omše a liturgický program bude zverejnený farnosťou Levoča

Prvá sobota a nedeľa v mesiaci júl
– dvojdňový pútnický víkend pri príležitosti odpustovej slávnosti (rozpis sv. omší a sprievodného programu je zverejňovaný farnosťou Levoča).

Štvrtok po prvej júlovej nedeli – Púť kresťanských seniorov
– ruženec a sv. omša od 9.00 hod. + sprievodný program
– v roku 2021 je to už 24 rokov, čo kresťanskí seniori pravidelne putujú na Mariánsku horu v Levoči.

5. august – Sviatok posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore
– ruženec a sv. omša o 21.00 hod.

14. august – Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore
– modlitba sv. ruženca o 21.00 hod.
– sviečkový sprievod okolo baziliky
– sv. omša v bazilike.

15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
– sv. omše o 10.00 hod. a 14.30 hod.

31. august – Bodka za prázdninami
– celodenný program pre deti organizovaný Saleziánmi

14. september – Púť zdravotne postihnutých na sviatok Povýšenia Sv. Kríža
– ruženec a sv. omša o 10.00 hod. + sprievodný program

14. september – večer Vigília Slávnosti Sedembolestnej Panny Márie
– o 21.00 hodine na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša

15. september – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
– sv. omše o 10.00 hod. a o 14.30 hod.

Prvá októbrová nedeľa – Púť seminaristov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
– ruženec o 14.00 hod.
– sv. omša o 14.30 hod.

Individuálne púte skupín veriacich – dátum a čas podľa dohody s farnosťou Levoča

Sobáše snúbencov v Bazilike na Mariánskej hore – podľa dohody s farnosťou Levoča

Kontakt

Email: marianskahora@farnostlevoca.sk

Tel: 053/451 2826

Web: https://www.farnostlevoca.sk/marianska-hora/