Evanjelický kostol v Bardejove

N 49.29464019316172 E 21.27609496754716

Kostol evanjelikov a. v. v Bardejove vznikol v období po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Kostol bol postavený tesne za severnou hradbou vnútorného mesta v rokoch 1798 – 1808. Zasvätený je sv. Cyrilovi a Metodovi.

Evanjelický kostol v Bardejove predstavuje klasicistickú budovu pozdĺžneho pôdorysu s polkruhovým oltárnym uzáverom, vstavaným organovým chórom a zaklenutými pruskými klenbami. Neogotický interiér kostola pochádza z druhej polovice 19. storočia.  Stavba je postavená na základoch, ktoré tvoria dubové koly vbyté do štrkového podložia. V zmysle tolerančného patentu bol postavený za severnou hradbou mesta. Je to jednoloďová klasicistická stavba obdĺžnikového tvaru s polkruhovým oltárnym uzáverom. Vo východnej časti kostola pod oltárom je krypta. Nad vstupom do kostola je chronogramom „Čo šťastní kresťania tu pokľaknúc zakladajú, to požehnaj Ty sám Svätý Bože“ s dátumom. V západnej časti je umiestnená ihlanová veža.

Počiatky Evanjelického cirkevného zboru siahajú do začiatkov Reformácie a sú spojené s osobnosťami ako Leonard Stöckel (1510 – 1560), ktorého nazývali aj Učiteľ Uhorska a Bardejov bol nazývany Uhorským Wittenbergom. Ďalšou osobnosťou tohoto obdobia bol Michal Radašin, ktorý bol oddaným hlásateľom reformácie, prvým reformovaným kňazom v Bardejove a od roku 1546 prvým superintendentom Pentapolitany. V tom čase bol evanjelický cirkevný zbor zviazaný s Bazilikou sv. Egídia. Prešiel úskaliami okolo Oratória, až nakoniec 25. septembra 1808 bol vysvätený súčasný chrám.