Horná brána s barbakánom, Bardejov

Stöcklova 52, 085 01 Bardejov
N 49.29193357305221 E 21.27326245351892

Horná brána s barbakánom sa nachádza na južnej strane mesta a je postavená na mieste hradu chrániaceho stredovekú tridsiatkovú stanicu.

Plynulá pôdorysná línia hradobného múra tu vystupuje v tvare širokého oblúka do predpolia. V strede vystupujúceho útvaru bola umiestnená vežová brána, z ktorej sa prechádzalo cez padací most do barbákanu a odtiaľ cez ďalší most na prešovskú cestu.

Most, pôvodne drevený, bol v roku 1770 nahradený päťoblúkovým kamenným mostom. Z barbakánu sa zachovala juhozápadná časť oblúka barbakánového múru, juhovýchodná časť oblúka v základoch obytného domu, časť oblúka vedúceho k mostu cez vodnú priekopu a vystužené vodné priekopy