Kościół św. Andrzeja Apostoła w Chmielnicach

N 49.29674354974553 E 20.731633227068208
Historia kościoła św. Andrzeja Apostoła sięga roku 1739. Najstarszym zabytkiem jest gotycka rzeźba Madonny z ok. 1470 r., która znajduje się w zbiorach Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie. Obecnie za najstarszy zabytek kościoła uważa się barokową kamienną chrzcielnicę ze stożkową stopą, umieszczoną na kamiennym postumencie, pochodzącą z 1735 r.