Farský kostol Obetovania Pána vo Vyšných Ružbachoch

Vyšné Ružbachy 227, 065 02 Vyšné Ružbachy
N 49.31198456784912 E 20.569625446438963

Pôvodný barokový kostol bol postavený v roku 1791 na mieste zrúteného dreveného kostola. Neskôr bol klasicisticky upravený a v súčasnosti predstavuje najstaršiu stavebnú pamiatku a jednu z národných kultúrnych pamiatok obce Vyšné Ružbachy. 

Patrocínium tohto chrámu je Obetovanie Pána v chráme ( Očisťovanie Panny Márie), sa slávi každoročne 2. februára. Najvzácnejším artefaktom je ranobarokový bočný oltár Korunovanie Panny Márie s rokokovým obrazom. V kostole je vystavený pôvodný oltárny obraz, na ktorom je znázornený výjav Božej Matky a Ježiša, ktorá obetuje svoje dieťa Bohu. Tento obraz namaľoval v roku 1876 krakovský autor Eliasz a je umiestnený na pravej stene kostola.

Hlavný drevený pozlátený oltár bol inštalovaný v roku 1931 a zhotovili ho majstri v Tirolsku. Autor tejto Tirolskej dielne napríklad zhotovil podobný oltár aj do Dómu svätého Martina v Bratislave. Medzi významné svetové udalosti patrí Ružbašská kráľovská svadba v kostole vo Vyšných Ružbachoch.  Miestny kostol navštívil aj samotný španielsky kráľ Alfonz XIII, Bolo to pri príležitosti svadby dcéry princeznej Márie Karolíny Zámoyskej de Borboun, ktorá sa vydávala za svojho pokrvného bratranca Reiniera de Borbón, princa Dvoch Sicílií 12. septembra 1923.

Aby sa svadba uskutočnila, pápež Pius XI. vydal dekrét, ktorý umožnil dišpenz týchto dvoch snúbencov. Hlavným celebrantom slávnostnej bohoslužby bol Marián Blaha banskobystrický biskup, bývalý ružbašský kaplán, ďalším koncelebrantom bol apoštolský nuncius v ČSR Francesco Marmaggi

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.