Kostol sv. Michala archanjela v Lesnici

Lesnica 89, 065 33 Lesnica
N 49.403290766281 E 20.46861613501554

Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela, jednoloďová renesančná stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z prvej polovice 17. storočia. Postavený je na mieste stredovekej stavby. V roku 1792 bol poškodený požiarom, po ktorom bol obnovený a doplnený o oporné piliere. V tomto období bola aj nadstavaná veža. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou.

Najstaršia písomná zmienka o kostole je v kanonickej vizitácii z r. 1700, kde sa spomína, že už v roku 1630 existoval v Lesnici kostol sv. Doroty. Dodnes sa na ranobarokovom bočnom oltári súčasného kostola sv. Michala nachádza jej socha. Istý čas od roku 1749 bola Nižná Ščavnica filiálkou Lesnickej farnosti. V tom čase sa začal stavať terajší kostol sv. Michala archanjela.

Farníci z poľskej strany prichádzajúci na nedeľnú svätú omšu museli z Pienin so sebou priniesť po kameni na stavbu. Legenda hovorí, že čo sa za deň postavilo, na druhy deň našli rozvalene. Preto museli kostol premiestniť na druhu stranu potôčika. Z toho obdobia sa zachovala aj iná legenda, ktorá hovorí, že tehotná žena z Nižnej Ščavnice dostala ťažké pôrodné bolesti. Hrozilo, že zomrie spolu so svojim dieťaťom.

Zariadenie je dominantne barokové, nachádza sa tu neskorobarokový hlavný oltár z polovice 18. storočia s drevenou stĺpovou architektúrou s obrazom sv. Michala a bočnými sochami sv. Petra, Pavla, Anny a Joachima. Bočné oltáre sv. Doroty a Panny Márie sú ranobarokové zo 17. storočia. Kazateľnica je z polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je renesančná zo 16. storočia. Fasády kostola sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami a opornými piliermi. Veža je ukončená barokovou helmicou. Nachádza sa tu barokový zvon z roku 1765.

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.