Prírodné termálne Jazierko Kráter, Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy 58, 065 02 Vyšné Ružbachy
N 49.30626165081859 E 20.5604006

Unikát svetových rozmerov

Travertínové jazierko Kráter je vďaka svojej veľkosti považované za najväčšie travertínové jazero na Slovensku a súčasne sa u nás nenachádza žiaden podobný zavodnený travertínový kráter s mimoriadne výrazne vyvinutým okrajovým valom, ako v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy na úpätí Spišskej Magury. Tento unikát je navyše od roku 1967 zaradený medzi chránené prírodne útvary Slovenska.

Názov kráter a skutočne aj jeho tvar evokujú sopečný pôvod, či snáď pozostatok dopadu meteoritu. Tvar Krátera ako ho dnes poznáme však v skutočnosti vznikol usadením travertínu z vytekajúcej minerálnej vody. Vytvorila sa tak travertínová kopa, ktorá sa časom prepadla. Prepadnuté miesto bolo následne vyplnené minerálnou vodou. Má viac-menej kruhový tvar s priemerom približne 20 metrov. Celková plocha Kráteru vo Vyšných Ružbachoch je približne 300 m². Hĺbka jazera je okolo troch metrov. Prameň vyviera v strede travertínovej kopy v hĺbke asi 4 metre. V roku 1958 bol vrt prečistený a prehĺbený do hĺbky 9 metrov, čím sa dosiahol prítok až 8 l/s. Jazierko je lemované obrubou, ktorá má výšku zhruba jeden až dva metre. Zaujímavosťou je, že val má po svojom vnútornom obvode vyvinutú výraznú skalnú obruč.

Voda v jazierku pochádza až z Belianskych Tatier. Belianske Tatry sú geologicky tvorené vápencom a dolomitom, čím sú nápadite odlišné od susediacich, žulových Vysokých Tatier. A práve tu, v panenských horách, kvôli prítomnosti vápencov a dolomitov voda v podzemí mineralizuje. Následne putuje smerom na východ pod súvrstviami flyša Spišskej Magury. Vďaka tektonickému zlomu, na ktorom ležia Vyšné Ružbachy, táto krasová voda pod tlakom následne vyviera na tomto mieste na povrch. Počas bezveterných dní je úžasný pohľad na dno, cez úplne priezračnú, kryštálovo čistú vodu.

eplota vody v jazierku má približne 23°C a je silne mineralizovaná (až 3,13 g/l vody). Teplota sa udržiava v priebehu celého roka v rozpätí približne dvoch stupňov rovnaká, teda ani cez zimu nezamŕza a v lete je príjemne osviežujúca. Zvyčajne počas chladných rán z jazierka stúpa hustá para a celý Kráter sa premení na mystické miesto pripomínajúce vulkanické gejzíry severných krajín. Travertínové jazero je napájané prameňom, ktorý cez trhliny na dne obohacujú plyny oxidu uhličitého. Následne voda odteká potokom dolu svahom, kde na zlome terénu vytvára krásny vodopád.

V roku 2022 (pred tým 2015 a 2009) Kúpele Vyšné Ružbachy v spolupráci s obcou a hasičským zborom vypustili a vyčistili Kráter od nánosu bahna a vykonali opravu odtoku. Vypusteniu v roku 2015 predchádzala aj porucha na potrubí, ktoré odvádza termálnu minerálnu vodu z Krátera. Voda sa odčerpávala celý deň s ohľadom na biotop prostredia a potoka, ktorý voda z krátera napája. Čistenie so sebou prináša aj vzrušenie z možného nálezu stratených pokladov, čo sa v minulosti aj stalo. Šperky či mince nie sú veľkou raritou.