Mariánska Hora Levoča

N 49.04456838560434 E 20.599403196375704

Krásne miesta Svätomariánskej púte vám otvoria srdce

Ak sa chceme pripraviť na budúcnosť, potrebujeme poznať svoju minulosť. Podobne to platí pre cestovanie na ďaleké miesta, ktoré túžime navštíviť. Pred tým, než sa vydáme na cestu do ďalekých končín zeme, mali by sme poznať svoj rodný kraj. Ten, ktorý nás kreoval a dal nám  identitu, ktorú by sme mali dokonale poznať. V tomto nám môže byť nápomocná Svätomariánska púť so svojimi výnimočnými miestami Prešovského kraja.

Levočské vrchy a Mariánska hora

Foto z KOCR

Levočské vrchy vás lákajú malebnými podhorskými lúkami, ktoré sa prelínajú s hlbokými a tichými lesmi. Panoráma Vysokých Tatier vám doslova vyrazí dych a váš obdiv si získajú historické skvosty krásnej Levoče. Vydajte sa tiež na pútnické miesto Mariánska hora, ktoré vás pohltí Božou prítomnosťou. Práve tu môžete získať odpovede na svoje otázky o duchovnom napredovaní či zmysle svojho života. Odchádzať budete s láskou naplneným srdcom a pocitom blízkej Božej prítomnosti. Stíšte sa a vnímajte čaro tohto pútnického miesta, ktoré nabáda človeka k túžbe po hľadaní zmyslu života.

Foto z KOCR

Vydajte sa na cestu sebapoznania po výnimočných miestach Svätomariánskej púte, ktoré dýchajú Božou prítomnosťou. Hľadajte a nájdete skutočný zmysel života, ktorý uvidí len vaše úprimné srdce. Zastavte, stíšte sa a otvorte dvere svojho srdca dokorán, nech sa duša zhlboka nadýchne.

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a mariánskym tradíciám.

Investície z projektu

  • Vytvorenie oddychovej zóny s krížovou cestou
  • Modernizácia dámskych hygienických zariadení na Mariánskej hore – prístavba
  • Vybudovanie vjazdu a výjazdu z parkoviska a napojenie na existujúcu komunikáciu

Otváracie hodiny

LEVOČA
2022
26. január – udelenie titulu “Basilica minor” chrámu na Mariánskej hore v Levoči.
- sv. omša o 14.30 hod.
- každoročne sa slávi sv. omša od 26.1.1984

22. február – sviatok Katedry sv. Petra
- sv. omša o 14.30 hod.
- každoročne sa slávi sv. omša odo dňa vyhlásenia baziliky (26.1.1984)

Piatky a nedele pôstneho obdobia – modlitba krížovej cesty
- pôstne piatky – krížová cesta o 15.00 hod.
- pôstne nedele – krížová cesta o 14.30 hod.

Pútnická sezóna na Mariánskej hore v Levoči
- od Veľkonočného pondelka do konca októbra - sväté omše každú nedeľu o 14.30 hod.

Každú prvú sobotu v mesiaci počas pútnickej sezóny – Fatimská sobota o 9.30 hod.

Sväté omše na všetky Mariánske sviatky (čas stanovený farským úradom v Levoči)

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
- ruženec a svätá omša o 19.45 hod.
- prvá štafetová modlitba ruženca za kňazov sa konala na slávnosť Božského Srdca Ježišovho v júni 2010 (zapojilo sa 24 svätýň z 20 krajín). Levočská svätyňa Navštívenia Panny Márie bola do výročnej celosvetovej štafetovej modlitby ruženca za kňazov prvýkrát zaradená so šesťdesiatimi svetovými bazilikami v roku 2013. S touto modlitbovou myšlienkou prvý raz prišiel sv. Ján Pavol II. Vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginum Mariae. Jeho impulz rozvinul a uskutočnil dnes emeritný pápež Benedikt XVI. V roku 2012. Štafetovú modlitbu každoročne organizuje Worldpriest Írsko.

26. jún – 1. júl 2022 – odpustový týždeň pred sviatkom Navštívenia Panny Márie
- sv. omše a liturgický program budú zverejnené farnosťou Levoča

2. – 3. júl 2022 – hlavná odpustová slávnosť na sviatok Navštívenia Panny Márie
- sv. omše a liturgický program bude zverejnený farnosťou Levoča

Prvá sobota a nedeľa v mesiaci júl
- dvojdňový pútnický víkend pri príležitosti odpustovej slávnosti (rozpis sv. omší a sprievodného programu je zverejňovaný farnosťou Levoča).

Štvrtok po prvej júlovej nedeli – Púť kresťanských seniorov
- ruženec a sv. omša od 9.00 hod. + sprievodný program
- v roku 2021 je to už 24 rokov, čo kresťanskí seniori pravidelne putujú na Mariánsku horu v Levoči.

5. august – Sviatok posvätenia hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore
- ruženec a sv. omša o 21.00 hod.

14. august - Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore
- modlitba sv. ruženca o 21.00 hod.
- sviečkový sprievod okolo baziliky
- sv. omša v bazilike.

15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
- sv. omše o 10.00 hod. a 14.30 hod.

31. august – Bodka za prázdninami
- celodenný program pre deti organizovaný Saleziánmi

14. september - Púť zdravotne postihnutých na sviatok Povýšenia Sv. Kríža
- ruženec a sv. omša o 10.00 hod. + sprievodný program

14. september - večer Vigília Slávnosti Sedembolestnej Panny Márie
- o 21.00 hodine na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša

15. september - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
- sv. omše o 10.00 hod. a o 14.30 hod.

Prvá októbrová nedeľa – Púť seminaristov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
- ruženec o 14.00 hod.
- sv. omša o 14.30 hod.

Individuálne púte skupín veriacich – dátum a čas podľa dohody s farnosťou Levoča

Sobáše snúbencov v Bazilike na Mariánskej hore – podľa dohody s farnosťou Levoča

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín