Meštiansky dom č. 26 v Bardejove

Radničné námestie 26/26, 085 01 Bardejov
N 49°17'32.24" E 21°16'32.66"
Bardejovské meštianske domy ovplyvnili podelenie mesta na stavebné parcely. Na námestí sa stavali väčšinou trojosové dvojpodlažné domy, v bočných uličkách trojosové jednopodlažné. Dĺžka parcely určovala obdĺžnikový pôdorys domu ako dvojtrakt.

Takmer každý dom slúžil aj na obchodné účely, preto celým prízemím viedla priechodová chodba. Z chodby sa vchádzalo do spodných miestností, na vnútorné schodisko do druhého podlažia a na schody do pivnice. Miestnosti boli radené za sebou.


Vchody boli lemované a zdobené kamennými portálmi. Portál nad vchodom do prednej miestnosti bol zvyčajne najhonosnejší. Obytné a reprezentačné miestnosti na poschodí mali okná smerované do námestia. V zadnej časti bola kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo.


Portály, schodiská a rozličné výklenky v stenách boli vyzdobené kamenárskou výzdobou, fasády a reprezentačné miestnosti nástennou maliarskou výzdobou.
Všetky meštianske domy sú vzácne a majú svoju históriu.