Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

N 49.02509143692815 E 20.589220342403006
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je jedinečná špecializovaná inštitúcia, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení na Slovensku. Múzeum funguje od novembra 1990 a sídli v budove v historickom jadre mestskej pamiatkovej rezervácie v Levoči. V máji 2017 otvorilo múzeum svoje brány v zrekonštruovaných priestoroch s novými, inovatívnymi a modernými expozíciami.
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.
Pôvodná expozícia levočského múzea priblížujúca Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku prešla výraznou premenou, vďaka ktorej sa stala atraktívnejšou pre súčasného návštevníka.
Podstatou je autentický a nevšedný zážitok. Návštevníci si môžu vyskúšať pohyb v kuchyni umiestnenej v tmavej komore, simulujúcej domácnosť nevidiciaceho, ktorý všetko spoznáva len prostredníctvom hmatu a zvuku. Nadrozmerný model ucha, s ušnicou vysokou takmer 160 cm, zasa približuje fungovanie ľudského sluchu.
Všetky informácie k exponátom sú nielen v slovenskom, anglickom jazyku, ale i Braillovom písme. K dispozícii majú návštevníci aj v súčasnosti obľúbené QR kódy, vďaka ktorým sa z mobilu alebo tabletu dozvedia ešte viac. Nepočujúci návštevníci majú možnosť vyžiadať si video sprievodcu v posunkovom jazyku.
Moderná, interaktívna stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov: 1. História 2. Knižnica a študovňa 3. Učebné pomôcky 4. Ľudské zmysly  

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:
– zbierkotvornej,
– dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
– kultúrno-prezentačnej,
– výchovno-vzdelávacej a poradenskej.

V súčasnosti múzeum disponuje:
– modernou, interaktívnou expozíciou,
– depozitárom,
– archívom listinných dokumentačných materiálov,
– výstavnými priestormi,
– premietacou miestnosťou.
Rok 2020 je pre levočské Múzeum špeciálneho školstva v Levoči obzvlášť výnimočný. Začiatkom roka získalo titul Najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019, pripravilo novú ponuku múzejných, zážitkovo-edukatívnych programov a na jeseň chystá zaujímavú hmatovú výstavu Po stopách Gotickej cesty.

Otváracie hodiny

Web: http://www.msslevoca.sk

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín