Lesnícky náučný chodník Čierna mláka

N 49°20'53.96" E 21°15'51.62"

Lesnícky náučný chodník Čierna mláka sa nachádza v Ondavskej vrchovine v lesoparku Bardejovských Kúpeľov. Začína a končí sa na mieste nazývanom Nad jazierkom. Malebná príroda Bardejovských Kúpeľov dotvára celkovú scenériu. Tematické zameranie tohto lesníckeho náučného chodníka je na mimo produkčné funkcie lesa. Náučný chodník je celoročný a samoobslužný.

Má tri okruhy:
nenáročný – jedľový (dĺžka 1,9 km – prevýšenie 100 m),
stredne náročný – bukový (dĺžka 3,7 km – prevýšenie 220 m),
náročný – javorový (dĺžka 3,9 km – prevýšenie 290 m).

Zastávky náučného chodníka:
1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku ČIERNA MLÁKA
2. Spoznávanie drevín podľa kôry
3. Lesy osobitného určenia
4. Les a voda
5. Vietor, syn Slnka
6. PRO SILVA
7. Zver – súčasť lesa
8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou
9. Kaplnka sv. Huberta
10. Vyhliadka na Zborovský hrad
Vyhliadka poskytuje nádherný výhľad na Zborovský hrad a jeho okolie. Na vyhliadke je inštalovaná informačná tabuľa, ktorá poskytuje základné informácie o tomto hrade.

11. Čierna mláka
12. Čergov – perla severovýchodného Slovenska
13. Les a vzduch
14. Pôdoochranná funkcia lesa
15. Brečtan popínavý
16. Ťažba – prostriedok výchovy lesa
17. Les – súčasť krajiny
18. Rastové fázy lesa
 
Zdroj textu a titulnej foto: www.visitbardejov.sk

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín