Lesnícky náučný chodník Čierna mláka, Bardejovské kúpele

085 01 Bardejovské kúpele
N 49°20'53.96" E 21°15'51.62"

Lesnícky náučný chodník Čierna mláka sa nachádza v Ondavskej vrchovine v lesoparku Bardejovských Kúpeľov. Začína a končí sa na mieste nazývanom Nad jazierkom. Malebná príroda Bardejovských Kúpeľov dotvára celkovú scenériu. Tematické zameranie tohto lesníckeho náučného chodníka je na mimo produkčné funkcie lesa. Náučný chodník je celoročný a samoobslužný.

Na počiatku bola myšlienka. Tou myšlienkou bolo vytvoriť niečo, čo priblíži verejnosti krásu prírody, význam lesníctva a zároveň poskytne nové možnosti na trávenie voľných chvíľ v prírode. Náučný chodník v Bardejovských Kúpeľoch. V lesoch ktoré sú majetkom Lesov Slovenskej republiky š.p. Odštepného závodu Bardejov. 

Myšlienka sa zrodila v novembri r. 2007. Počas zimy 2007/08 prebiehali prípravné práce a akonáhle to počasie a terén v jari dovolili, začalo sa s priamou realizáciou v teréne. Náučný chodník dostal pomenovanie podľa lokality, ktorá tvorí srdce chodníka a zároveň podľa pracovníkov ktorí ho zrealizovali. Lesnícky náučný chodník Čierna mláka.

Začiatok chodníka je v lokalite nad jazierkom. Má tvar „snehuliaka“, pozostáva teda z troch okruhov rôznej náročnosti. Vstup na chodník tvorí drevená vstupná brána s informačnou mapou, ktorá poskytne základné informácie o chodníku a zároveň napomôže návštevníkom v rozhodovaní na ktorý okruh sa vybrať. Jeho celková dĺžka je 4460 m a nájdete na ňom 18 tematických zastávok. Okrem nich na chodníku nájdete drevenú rozhľadňu na Zborovský hrad, kamennú terasovitú vyhliadku na hlavný hrebeň Čergovského pohoria, kaplnku svätého Huberta, príšeru vystupujúcu z vôd jazierka pri Zimnej studni či iné zaujímavé objekty. Samozrejmosťou sú lavičky na oddych, studničky i zrubové ohnisko. 

 

Má tri okruhy:
nenáročný – jedľový (dĺžka 1,9 km – prevýšenie 100 m),
stredne náročný – bukový (dĺžka 3,7 km – prevýšenie 220 m),
náročný – javorový (dĺžka 3,9 km – prevýšenie 290 m).

Zastávky náučného chodníka:
1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku ČIERNA MLÁKA
2. Spoznávanie drevín podľa kôry
3. Lesy osobitného určenia
4. Les a voda
5. Vietor, syn Slnka
6. PRO SILVA
7. Zver – súčasť lesa
8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou
9. Kaplnka sv. Huberta
10. Vyhliadka na Zborovský hrad
Vyhliadka poskytuje nádherný výhľad na Zborovský hrad a jeho okolie. Na vyhliadke je inštalovaná informačná tabuľa, ktorá poskytuje základné informácie o tomto hrade.

11. Čierna mláka
12. Čergov – perla severovýchodného Slovenska
13. Les a vzduch
14. Pôdoochranná funkcia lesa
15. Brečtan popínavý
16. Ťažba – prostriedok výchovy lesa
17. Les – súčasť krajiny
18. Rastové fázy lesa