Spiaci mních, Kamenica

082 71 Kamenica
N 49.210129959651994 E 20.929278411878236

Skalný útvar – zloženie krinoidový vápenec – patrí do geomorfologickej jednotky Spišsko-Šarišské medzihorie. Je súčasťou bradlového pásma, ktoré tiahne sa oblúkom od Záhoria cez Súľov, Oravu, Pieniny ďalej smerom do Rumunska. Bližšie známe bradlá sú hrady: Plaveč, Ľubovniansky, Kamenický, Hanigovce…

Najstaršími svätyňami už pravekého človeka sú prirodzené objekty v prírode, z ktorých sa dodnes zachovali tie najmonumentálnejšie z nich – rôzne skalné útvary. Kultové miesto – skalné bralo nezvyčajného tvaru – mohlo slúžiť ideovým potrebám dávnych civilizácií, zachovalo sa v pôvodnom stave a po tisícročia sa vzhľad vcelku nezmenil a dodnes dominuje krajine.

Najstarší zachovaný názov je Spiaci obor. Po 10. storočí  pred K.r.,  bol premenovaný na Spiaci mních, súviselo s prechodom na kresťanskú vieru. Žili tu benediktínski mnísi, ktorí mali centrum nad Kamenicou. Miestny názov Remety je dôkazom pôsobenia eremitov v pustovniach. Novšie názvy skalného útvaru sú: Spiaci princ, Indian, Kamenná žena, Kamenná baba i Spiaca panna.

Všetky pomenovania majú spoločné prvky vyplývajúce z podobnosti jedinečného mohutného prírodného útvaru na ležiacu postavu, kde do očí pozorovateľa udrie postava ležiaceho človeka. Pekne vidieť obrovskú ľudskú hlavu, krk a hruď už z cesty vedúcej okolo. Ďalej na hlave môžeme z profilu pri troche fantázie rozlišovať detaily: oko, ucho nos…

Najčastejšími názvami kultových skál sú: Sokolie skaly, Havranie skaly. Spoločným prvkom mnohých takýchto kultových objektov je názov, ktorý upozorňuje na ich dávnu funkciu. Napr. „Brána raja“ situovaná v strede skaly, má magický význam. Aj Spiaci mních má takisto vo svojom strede „Bránu raja“ – jaskyňu obrátenú vchodom k Slnku. Jej prostredníctvom bola usmerňovaná magická sila Slnka, ktoré cez ňu vo významné dni kalendárneho roka – slnovratové rovnodennosti – oplodňovalo svojou energiou Zem ako matku. Uvedenú funkciu zastáva tu miestne nazývaná Perúnova jaskyňa, ktorá je obojstranne priechodná, umelo dotvorená ,vysoká asi štyri metre a dlžky skoro 12 metrov. Vchody do jaskyne tvoria „oči“ v hlave ležiacej postavy. Vo vnútri môžeme vidieť viacero figúr, ktoré sú v súlade s funkciou Brány raja a dávnou oslavou kolobehu života v prírode.

Na kameňoch a menších skalách okolo Spiaceho Mnícha je veľké množstvo obrazov a figúr, sústredených okolo otvorov do skál. Zdá sa, že pomocou umelej priekopy ľudia vytvorili krk, postupom času ľudia formovali ležiacu postavu. Na povrchu vytvorili zo skál napodobeniny zvierat. Možno tu nájsť útvary vyzerajúce ako myš, sokol a pod.

Vpravo je bradlo ukončené mohutnou plastikou/ odhadom 12 až 15 metrov /. Do skaly bola vysekaná tajomná mýtická tvár s veľkými pravouhlými dračími očami nazvanými Kukla. Tvár sa podobá postave z legendárnej českej rozprávky, preto má rovnomenný názov Kukla – Golem.

Ďalej ešte vpravo nachádzame samostatné kopcové bralo, ktoré má tvar kužeľa. Na jeho odvrátenej strane sú vytvorené kamenné chodníky. Nápadný je sekaním do kameňa vytvorený hranatý nos, ktorý má výšku aj šírku jedného metra. Zboku a z diaľky celková kompozícia ukrýva vysokú podobu tajomnej hlavy s tvárou, nazývanú aj Nosová skala. Na malom priestore nie je možné opísať celé bohatstvo obrazov všetkých skál, ktoré z rôznych strán poskytujú zaujímavé prevedenia a tvary, ktorým môžeme priradiť mytologický význam.

Nachádzame tu postavu muža, ženy, ale aj deti, či rôzne zvieratá ako objekty dávno zabudnutých mýtov. Všetky tieto podoby nie sú vecou náhody. Ich tvar je zámerný a po generácie opracovávaný ľudskou rukou. Avšak v priebehu tisícročí dochádzalo aj k úprave okolitej krajiny a jej návrší. Vznikali háje, po ktorých dodnes niekde zostal len názov, inde však aj kultové kamene alebo mohyly.

Spiaci mních Kamenica, je jednou z viacerých prírodných skalných svätýň, ktorých sa v najbližšom okolí nachádza niekoľko. Už z diaľky videný je aj vysoký Sokoľ – Sokolia skala. Jeho majestátnosť a neprehliadnuteľný zjav v horizonte umocňuje skutočnosť, že je na rozdiel od iných uchránený pred náletovou drevinou ničiacou mnohé iné prírodné pamiatky, ktoré mali nielen ideologický, kultúrny, ale aj dôležitý právny význam. Pre našich predchodcov mali takéto objekty charakter svätyne.

Aj náš Spiaci mních Kamenica je dokumentom dávnej kultúry našich predkov. V celej svojej kráse je už z diaľky viditeľný a peši dostupný. Iba 20 min. chôdze z upraveného auto parkoviska na ceste: Prešov – Lipany – Stará Ľubovňa. Nachádza sa nad obcou Kamenica. Nádherná je aj kruhová panoráma výhľadu na okolie z jeho prístupných najvyšších časti. Spiaci mních Kamenica je čarovné miesto so silným „genius loci“; návšteva v prírode je zážitkom