Veža Baziliky Sv. Jakuba v Levoči

N 49.02659374923914 E 20.588745269389157
Bazilika sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok. Svedčí o tom aj fakt, že je trojnásobnou národnou kultúrnou pamiatkou.

Nachádza sa tu najvyšší gotický drevený oltár na svete a ďalšie zaujímavé pamiatky ohraničené pomerne zachovanými mestskými hradbami. Ťažiskom starobylej Levoče je rozľahlé obdĺžnikové námestie. Stojí tu rímskokatolícky farský Kostol (Bazilika) sv. Jakuba zo 14. stor., ktorý patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. K mimoriadne cenným patrí najmä interiér kostola, ktorý je jedinečným múzeom stredovekého sakrálneho umenia. Neskorogotický drevený hlavný oltár sv. Jakuba je s výškou 18,6 m najvyšší svojho druhu na svete. Zhotovili ho z lipového dreva v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče. Svoju vlastnú podobizeň Majster Pavol údajne dal jednej z dvanástich sôch apoštolov nádhernej kompozície Poslednej večere v predele oltára.

Levočská Veža sv. Jakuba je pre verejnosť od 26. júna 2019 opäť sprístupnená. Návštevníci sa dozvedia zaujímavosti z histórie jej výstavby, požiarov, informácie o zvonoch, hodinách, či zo života strážcov. Vychutnajú si najmä nezabudnuteľný pohľad z vtáčej perspektívy na historickú Levoču, Tatry, Slovenské Rudohorie a Slovenský raj.

Vstup je možný denne od 11:15h do 19:15h a je vhodné si ho vopred zarezervovať na t. č.: 0903 465 955, alebo elektronicky na emailovej adrese: veza@levoca.sk

Otváracie hodiny

Info: https://www.levoca.sk/aktuality/2021/42261/

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín