ZOO – Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves-Tarča
N 48.93233584888578 E 20.576073669386417

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi sa rozkladá na ploche 8 ha v juhovýchodnej časti mesta. Je najmladšou zoologickou záhradou popri zoologických záhradách na Slovensku v Košiciach, Bratislave a Bojniciach, avšak to neuberá na jej kráse. Areálom zoo preteká potôčik, čo krásne dotvára scenériu areálu záhrady. Množstvo drevín poskytuje príjemný chládok pre zvieratá i návštevníkov. Jazero, výrazný prvok v kompozícii záhrady, vytvára podmienky na prirodzený vývoj spoločenstiev kačíc, ako aj ostatných voľne žijúcich druhov jedincov, ochraňuje a udržiava ich biotop.

1989
Naša Zoologická záhrada bola založená v máji 1989. Jej prvým riaditeľom Karolom Dzurikom st.. Mestský park bol zrekonštruovaný a postupne v ňom pribúdali rôzne druhy zvierat. V októbri 1989 získala zoo od Ministerstva kultúry SR oprávnenie na chov chránených druhov živočíchov.

2000
Od 1.1.2000 sa stala príspevkovou organizáciou mesta Spišská Nová Ves. Sme členmi UCSZ (Únie českých a slov. zoo). Sme zaradení do 4 Európskych chovných programov.

2006
Zoo o rozlohe 6,5 ha sa rozšírilo o 1,5 ha. Na tejto rozšírenej časti sme postavili chovné zariadenie pre emu hnedé, lamy alpaky, kapybary močiarne, rysa ostrovida a mačky močiarne.

2008
Novinkou od roku 2008 bola výstavba nového chovného zariadenia pre tigra ussurijského a zrekonštruované chovné zariadenie pre dikobraza.

2009
Návštevníci boli v tomto roku iste prekvapení zrekonštruovaným parkoviskom a veľkou časťou chodníkov. Zmodernizoval sa aj výbeh pre opice a postavilo sa nové detské ihrisko.

Rozmanitosť drevín, ktoré sa tu nachádzajú, umožnila vytvorenie arboréta. Bližšie určených je viac ako 30 druhov drevín.

2010
Postavilo sa nové chovné zariadenie pre gibony bieloruké a nová voliera pre výry skalné.

2011
Rozšírili sme výbeh nosáľom červeným a zriadili priestory pre cukráreň Pohoda.

2012
Postavili sme novú voliéru pre krkavce čierne a výbeh pre kengury červenokrké, vybudovali sme nový Zoo shop a pavilón Aquaterra.

2013
Rozšírili sme vonkajšie chovné zariadenie pre jaguára amerického a leoparda škvrnitého. Vybudovali sme výbeh s dreveným prístreškom pre rácky hortobágyské. Zmodernizovali sme vonkajšie chovné zariadenie, v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú labute veľké. V kancelárii sme vymenili drevené okná za plastové. Bol zrealizovaný projekt elektroinštalácie v celom areáli zoo. Vykonala sa revízia všetkých elektrických rozvádzačov a spotrebičov.

V súčastnosti je počet zvierat okolo 310 a 110 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v tzv. Červenej knihe ohrozených zvierat – leopard škvrnitý, či tiger ussurijský. Ďalšími zaujímavými cudzokrajnými zvieratami sú ťava dvojhrbá, mandril pestrý, orangután, lama alpaka, lama krotká, pony shetlandský, jaguár americký, kapybara močiarna, nosáľ červený a iné. Z domácej fauny chováme medveďa hnedého, bažanty rôzneho druhu a iné. V minulosti a nám podarilo odchovať mláďatá medveďa hnedého, lamy alpaky, kengury červenokrkej, tigra ussurijského, ťavy dvojhrbej, dikobraza bielochvostého a iné. Na svoje si tu prídu aj najmenší návštevníci, pretože naša Zoo je spestrená dvomi detskými ihriskami. Počas letnej sezóny si môžu zaskákať na nafukovacej žirafe, nafukovacom hrade alebo sa tešiť z iných atrakcíi, napr. jazde na koni, detskému autodromu, trampolíne, ai. V areáli zoo sú aj stánky s občerstvením, so zmrzlinou a stánok so suvenírmi.

Zoologické záhrady na celom svete majú dlhoročnú tradíciu. Svetové spoločenstvo zoologických záhrad, reprezentované Svetovou asociáciou zoologických záhrad aň. Ponúknuť kolekcie zvierat s ohľadom na druhovú ochranu a vedeckú hodnotu. Každé zviera má svoj význame pre – vzdelávanie, ochranu a výskum. Napomáhať ex situ a in situ ochrane ohrozených druhov a ich prírodných ekosystémov, pričom ochrana ex situ je úzko prepojená na ochranu in situ, ktorá poskytuje znalosti biológie malej populácie.  Zoo nie je ani obdoba cirkusu ani vezenie pre zvieratká, jako si niektorí ľudia bohužiaľ myslia, každá návšteva turistov v zoo alebo dar pomáha zachraňovať ohrozené druhy zvierat. Vďaka zoologickým záhradám žijú zvieracie druhy, ktoré by bez zoo boli už dávno vyhubené.

Európske zoologické záhrady pracujú systematicky pod patronátom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) na vytváraní čo najprirodzenejšieho životného prostredia pre zvieratá. A práve v tomto bode sa začína jeden z najnáročnejších a najdôležitejších programov zoologických záhrad, pretože zoologické záhrady nie sú len centrami pre zachovanie prírody, ale sú neodmysliteľnými vzdelávacími strediskami bojujúcimi o utváranie a udržanie rovnováhy medzi ľuďmi a prírodou. V súčasnosti je počet zvierat okolo 310 a 110 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v tzv. Červenej knihe ohrozených zvierat – leopard škvrnitý, či tiger ussurijský. Ďalšími zaujímavými cudzokrajnými zvieratami sú ťava dvojhrbá, mandril pestrý, orangután, lama alpaka, lama krotká, pony shetlandský, jaguár americký, kapybara močiarna, nosáľ červený a iné. Z domácej fauny chováme medveďa hnedého, bažanty rôzneho druhu a iné. V minulosti a nám podarilo odchovať mláďatá medveďa hnedého, lamy alpaky, kengury červenokrkej, tigra ussurijského, ťavy dvojhrbej, dikobraza bielochvostého a iné. Na svoje si tu prídu aj najmenší návštevníci, pretože naša Zoo je spestrená dvomi detskými ihriskami. Počas letnej sezóny si môžu zaskákať na nafukovacej žirafe, nafukovacom hrade alebo sa tešiť z iných atrakcii, napr. jazde na koni, detskému autodromu, trampolíne, ai. V areáli ZOO sú aj stánky s občerstvením, so zmrzlinou a stánok so suvenírmi.

Otváracie hodiny


Pondelok zatvorené
Utorok Nedeľa
10.00 - 18.00 09.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 17.00

4,00€ / osoba