Na výjazdovom stretnutí predsedu PSK v Snine sme s propagovali Svätomariánsku púť. Hlavnou témou pracovných stretnutí a diskusií s partnermi boli investície, vízie krajskej samosprávy, identifikácia problémov regiónu a návrhy ich riešení.
V rámci nášho info pointu sme aj v tomto meste predstavili Svätomariánsku púť, zapájali sme sa do živých diskusií s účastníkmi a spolu hľadali nové možnosti rozvoja tohto významného projektu. Reakcie a nápady od účastníkov nás inšpirovali a dodali nám novú energiu na ďalší rozvoj púte.