Počas prvého augustového víkendu, na slávnosť výročia zjavenia Presvätej Bohorodičky sa konala Archieparchiálna odpustová slavnosť na Hore Zvir v Litmanovej. Spolu s tímom sme účastníkom predstavovali Svätomaránsku púť a možnosti putovania.

Počas tohto víkendu sa na hore Zvir zišlo mnoho pútnikov, pre ktorých bol pripravený bohatý duchovný program. Hlavnej archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, ktorý bol zároveň i slávnostným kazateľom, spolu s ním koncelebroval vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup a približne 30 kňazov.