V dňoch 19. – 20. augusta 2023 sa konala v Ľutine odpustová slávnosť, kde putovali tisícky pútnikov. S našim tímom a stánkom s propagačnými materiálmi sme mali opäť príležitosť zvyšovať povedomie o pútnickom turizme v Prešovskom kraji, ako aj o samotnej Svätomaránskej púti.

Tento rok táto púť mala o čosi slávnostnejší ráz vďaka spomienke na ustanovenie miestneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky na baziliku minor. Od tohto momentu uplynulo už 35 rokov. 

Vrcholom odpustu bola nedeľná archijerejská svätá liturgia na mariánskej hore nad Ľutinou. Slávil ju vladyka Peter Rusnák. V homílii sa prihovoril archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.