Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zrealizovala počas jesene 2021 vyznačenie trasy Svätomariánskej púte, ktorá prepája štyri hlavné pútnické miesta Prešovského kraja. Trasa zároveň presahuje do Podkarpatského vojvodstva.

Pútnici, ktorí zavítajú do Prešovského kraja, sa už môžu vydať po vyznačenej trase dlhej viac ako 250 km, ktorá prepája pútnické miesta – Ľutina, Levoča, Litmanová a Gaboltov. „Táto trasa vedie už po existujúcich turistických chodníkoch pre peších, ako i cyklistov. Má kruhový charakter, čiže pútnici na ňu môžu ´naskočiť´ v akomkoľvek bode, nemusia sa báť, že minú cieľ, resp. začiatok. Pri pútnickom turizme je totiž často samotná cesta vnímaná viac ako cieľ,“ opisuje ráz trasy výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

 

Realizátorom vyznačenia trasy bol dlhoročný skúsený značkár a predseda Regionálnej rady Klubu Slovenských turistov Levočské vrchy-Branisko Ernest Rusnák: „Samotné značenie sa začalo v polovici júla na hrebeni Levočských vrchov. Najviac času mi zabrali tabuľky, ktoré som musel ísť montovať na smerovníky často prístupné len po ´vlastných´, v niektorých prípadoch vzdialené aj dve hodiny pešo, taký istý čas aj naspäť. Boli to napr. smerovníky Pusta na hranici s Poľskou republikou, potom smerovník v sedle Lysina v pohorí Čergov, na Branisku pod Smrekovicou, na  lúke Kravcová a v sedle Humence. V pohorí Bachureň boli dlhšie trasy do sedla pod Kohútom, k smerovníku Močiare, na Marduňu v pohorí Bachureň. V Levočských vrchoch, keďže ich dobre poznám, som až na malé výnimky došiel autom alebo elektrickou kolobežkou takmer všade. Autom boli prístupné aj ostatné údolia.“

Značenie sa realizovalo prostredníctvom 86ich donorských tabuliek schválených podľa príslušnej normy KST. Trasa prevádza pútnikov aj prírodnými krásami Prešovského kraja, akými sú Lačnovský kaňon, Rajtopíky a známe pohoria s podmanivými výhľadmi – Branisko, Bachureň, Spišská Magura či Čergov. Časť púte je situovaná aj do Podkarpatského Vojvodstva medzi pútnickými miestami Litmanová a Gaboltov.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vyznačenie pútnickej trasy v rámci projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) bolo jednou z mnohých aktivít KOCR Severovýchod Slovenska, ktorými prispela k naštartovaniu pútnického turizmu na Slovensko-Poľskom pohraničí. Pre pútnikov pripravila aj mobilnú aplikáciu, bedeker, pútnické pasy či propagačné materiály. Azda najimpozantnejším výstupom projektu v rámci aktivít KOCR Severovýchod Slovenska je vonkajšia galéria prezentujúca Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Podkarpatskom Vojvodstve, ktorá je v súčasnosti, až do polovice mája 2022, umiestnená pred mestskou radnicou v Kežmarku.

Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), sa realizoval od roku 2017 v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Okrem hlavného partnera, Prešovského samosprávneho kraja, na projekte celkovo participovalo 12 subjektov. Na slovenskej strane štyri farnosti  – Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová, taktiež Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporili Podkarpatské vojvodstvo, Inštitút Medzikultúrneho dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti – Stara Wies, Debowiec, Krosno a Kalwaria Paclawska. Počas doby trvania projektu bolo do infraštruktúry preinvestovaných viac ako 2 milióny eur. Pútnici majú vo farnostiach k dispozícii informačnú infraštruktúru, zmodernizované sociálne zariadenia, lavičky, prístrešky, osvetlenie a pod.

 

 

Trasa Ľutina – Levoča

Ľutina – Hanigovce – Červenica pri Sabinove – Sedlo pod Kohútom – Močiare – Marduňa – Sedlo pod Marduňou – Sedlo pod Bachurňou – Sedlo pod Magurou – Lačnovské sedlo – Pod Kravcovou – Sedlo Smrekovica – Sedlo Branisko – Sedlo Humence – Dúbrava – Spišský hrad – Spišská Kapitula – Spišský salaš – Lúčka – Nad Pavľanmi – Krúžok – Uloža – Kúty – Mariánska hora

 

 

Trasa Levoča – Litmanová

Mariánska hora – Levočská dolina – Zbojnícka lúka – Sedlo pod Krížovým vrchom – Kozí hrb – Pamätník SNP – Vinná – Sedlo pod Škapovou – Malý Václavák – Krumlov – Kotník – Hniezdnianske sedlo – Stará Ľubovňa – Pasterník – Vabec – Jarabina – Litmanová Hora Zvir

 

 

Trasa Litmanová – Gaboltov

Litmanová Hora Zvir – Litmanová – Jarabina – Vabec – Pasterník – Ľubovniansky hrad – Osly – Hlinská – Sliboň sev. úbočie – Rázc. štátna hranica – Malý Lipník – Starina – Legnava – Borysow – Muszyna – Stadlo – Garby – Wojkowa – Kráľová studňa, hranica – Puszta – Kurovské sedlo – Petrová – Sveržov – Gaboltov

 

 

Trasa Gaboltov – Ľutina

Gaboltov – Sveržov – Kružlov – Bogliarka – Kríže – Sedlo Lysina – Solisko – Sedlo Priehyba – majda rázc. – Olejníkov – Ľutina

 

Zdroj: severovychod.sk