Pre pútnikov na slovensko-poľskom pohraničí je určená mobilná aplikácia Svätomariánska púť. Aplikácia je praktickým pomocníkom na ceste za mariánskymi miestami a do lokalít v ich okolí. Aplikácia je jedným z výstupov KOCR Severovýchod Slovenska v rámci cezhraničného projektu Svätomariánska púť (Svetlo z východu).

 

ZDROJ: https://www.severovychod.sk/clanok/svatomarianska-put-mobilna-aplikacia-pre-putnikov?fbclid=IwAR17RMSYNrpZtGD6j8SdV6JhCCdICO11JPck-sHNTIx7Xy17cMh12FqL_lE