Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska je jedným z 13 partnerov veľkého cezhraničného projektu s názvom Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Súčasťou je dobudovanie prvkov turistickej infraštruktúry na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí – Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec. A ako už napovedá samotný názov Svätomariánska púť – pútnici sa vydajú po miestach spojených s mariánskym kultom, ktorý má na Slovensku a v Poľsku bohatú históriu a veľký turistický – pútnický potenciál.

KOCR Severovýchod Slovenska v spolupráci so slovenskými a poľskými partnermi pripraví napr. mobilnú aplikáciu, pútnické pasy, vonkajšiu galériu, projektovú pieseň, a mnoho ďalších aktivít, ktoré súvisia s vybudovaním nového produktu CR. Patrí k nim aj predstavenie Svätomariánskej púte na piatich medzinárodných výstavách CR. Po brnenskej výstave Regiontour a bratislavskej ITF Slovakiator v januári 2018, sa o zaujímavostiach i celom projekte dozvedeli aj návštevníci pražskej výstavy Holiday World (15. – 18. 2. 2018). Veľtrh v Prahe navštívilo takmer 30 000 návštevníkov a viac ako 6000 odborníkov z cestovného ruchu.

V informačnom stánku získali návštevníci informácie o pút­nických miestach na slovensko-poľskom pohraničí, o mariánskom kulte, vrátane turistických atraktivít v okolí pútnických miest. Pripravené tiež boli rôznorodé materiály o prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, UNESCO pamiatkach či drevenej architektúre Prešovského kraja. „O Prešovský kraj je na výstavách stále veľký záujem. Českí návštevníci sú nám stále veľmi blízki, napokon po Slovákoch tvoria druhú najväčšiu skupinu návštevníkov Prešovského kraja. Zaujali ich nielen klasické známe miesta ako Vysoké Tatry a Pieniny, ale aj nový produkt Svätomariánskej púte, ktorý sme návštevníkom odporúčali aj ako zaujímavý spôsob na načerpanie nových síl, odpočinku a relaxu v dnešnej unáhlenej dobe,“ informoval Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.