Pri príležitosti tohtoročnej hlavnej odpustovej slávnosti v Levoči, naši kolegovia a kolegyne odprezentovali v exteriéri Levočskej hory úspešný projekt Prešovského samosprávneho kraja pod názvom: ,,Svätomariánska púť – Svetlo z východu“. V propagačnom stánku,  sme počas oboch dní,  privítali množstvo pútnikov, ktorých sme obdarovali našimi zaujímavými propagačnými materiálmi. Podľa slov niektorých pútnikov,  sme veľkou inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa v budúcnosti chcú vydať po trase Svätomariánskej púte propagovaných pútnických miest.

Tradičný levočský odpust,  sa každoročne  koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči. Motto tohtoročnej Levočskej púte je ,,Rodinná láska,  povolanie a cesta svätosti“ a  sa spája s diecéznym stretnutím rodín, ktoré nadväzuje na X. svetové stretnutie rodín v Ríme.  Od 26. júna do 3. júla 2022 boli na pútnickom mieste slávené sväté omše s príhovormi tematicky zameranými na manželstvo a rodinu.

V nedeľu 3. júla vyvrcholilo stretnutie rodín Spišskej diecézy aj slávenie storočnice konsekrácie Baziliky Navštívenia Panny Márie na levočskej Hore. Boží sluha, spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák krátko po svojom vymenovaní vycítil, ako veľmi v súvekej rozkolísanej povojnovej dobe potrebuje Spiš a jeho ľud miesto, kde môže vzdávať úctu nebeskej Matke a putovať k nej. Preto 2. júla 1922 slávnostne posvätil v poradí štvrtý kostol (dnešnú baziliku) na Mariánskej hore.

Láska v rodine – povolanie i cesta k svätosti rezonovala prakticky v každej svätej omši a pobožnosti na tohtoročnej levočskej púti. Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober v kázni záverečnej slávnostnej svätej omše spojenej s obnovou manželských sľubov charakterizoval najzávažnejšie príčiny ohrozenia súčasných rodín, ale zároveň povzbudil pútnické zhromaždenie: „V kumulácii strachu je najväčšou istotou Boh. Pri všetkých starostiach o materiálne zabezpečenie nestrácajme vieru. Ježiš Kristus nás chce ťahať hore, odpútať nás od prízemnosti.“

Počas víkendu navštívilo Mariánsku horu prekvapujúco veľa rodín s maličkými deťmi. Atmosféra púte bola tohto roku slávnostná, hlboko ,,preduchovnelá“, premodlená a dobroprajná. Bohoslužby a aktivity duchovného podujatia mali vzácne plynulý, pokojný priebeh umocnený velebnosťou časopriestoru levočského pútnického miesta patriaceho do združenia dvadsiatich najväčších európskych mariánskych svätýň.

Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia. V roku 1995 na Mariánsku horu zavítal aj svätý Ján Pavol II. Každoročne príde na hlavnú odpustovú púť, ktorá trvá týždeň, okolo pol milióna mariánskych pútnikov.