Dni Spišského Jeruzalema 2023“ Je to už 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu. Tak ako pred rokom sa zúčastnil aj náš team so svojím propagačným stanom  ,,Svätomariánskej púte“.  V ňom sme Vám ponúkali našu pútnickú trasu, kde súčasťou je aj Spišský Jeruzalem zakomponovaný na tejto pešej a cyklo trase.  

 Bohatá história i jedinečné prírodné danosti lokality ,,Spišský Jeruzalem“,  ponúkajú priestor na modlitbu, meditáciu, či obdivovanie prírodných krás. Vzácnu kalváriu zo 17. storočia návštevníkom približoval 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Hlavnú časť programu tvorili duchovné podujatia – v piatok pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišského Jeruzalema a v sobotu pútnická sv. omša rovnako pod holým nebom. Spišský Jeruzalem je kalvária, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly. Vznikala v rokoch 1666 – 1675 pod vplyvom jezuitskej spirituality a pod vedením vtedajšieho spišského prepošta Juraja Báršoňa (Bársony). Ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku, barokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via dolorosa. Nájdeme tu Poslednú večeru (Katedrála sv. Martina), Herodesov palác (Kaplnka sv. Rozálie), Pevnosť Antóniu (Kaplnka sv. Františka Xaverského) a Golgotu s Božím hrobom (Kaplnka Svätého Kríža na Sivej Brade). Lokalita je vzácna aj svojimi prírodnými danosťami a ako súčasť Spišskopodhradských travertínov je chránená pamiatkovými zákonmi i legislatívou o ochrane prírody. Sme radi že sme Vám mohli na tomto: ,, Genius Loci – Spišský Jeruzalem“,  odprezentovať v našom stane Svätomariánskej púti náš Interreg projekt a pútnickú trasu Prešovského samosprávneho kraja.