Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorý spája a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské, duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a mariánskym tradíciám.