Dolná brána, Bardejov

N 49°17'38.71" E 21°16'43.69"

Mesto Bardejov sa pýši jedným z najdokonalejších mestských obranných systémov na Slovensku. Hradobné múry, bašty so strieľňami a barbakánmi chránenými mestské brány ho v dejinách mnohokrát zachránili pred nepriateľmi.

Jednou z najpôsobivejších a najkrajšie zachovaných častí bardejovského fortifikačného systému je okolie tzv. Dolnej brány, ktorá zabezpečovala mesto od severovýchodu. Uzatvárala vstup do mesta na severovýchode. Pôvodne vežová brána zo 14. storočia bola v tridsiatych rokoch 15. storočia doplnená o predbránie, ktorého súčasťou bol padací most. V prvej polovici 16. storočia bol vybudovaný kruhový barbakán so vstupom na severozápadnej bráne. Drevený padací most bol v roku 1821 nahradený dvojoblúkovým kamenným mostom.

Dnes je nádherne zrekonštruované okolie Dolnej brány obľúbenou turistickou atraktivitou. Bez romantickej prechádzky tunajšími mohutnými stredovekými hradbami dýchajúcimi atmosférou dávnych bojov sa nezaobíde azda nijaká návšteva Bardejova.

 

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.