Hvezdáreň a planetárium, Prešov

Dilongova 5883/17, 080 01 Prešov
N 48.999933787373834 E 21.256380813722327

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou. Jej hlavným poslaním je popularizácia astronómie v širokom spektre foriem.

Korene astronómie v Prešove siahajú až do 15. storočia. Jedným z významných medzníkov bolo otvorenie súkromnej hvezdárne JUDr. Alexeja Duchoňa v roku 1932. V roku 1948 bola v budove vodárenskej veže otvorená prvá ľudová hvezdáreň na Slovensku. Aj keď sa už veža nevyužíva na účely hvezdárne, stále sa v nej nachádzajú dva staré ďalekohľady refraktor Cooke York a ekvatoreál Zeiss z roku 1932.

Najnovším významným medzníkom v histórii hvezdárne v Prešove bol 4. október 1984, kedy bolo pri hvezdárni otvorené planetárium, ktoré slúži širokej verejnosti dodnes.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove v súčasnosti organizuje širokú škálu podujatí a aktivít pre jednotlivcov aj kolektívy – astronomické programy pre verejnosť, pozorovania, výstavy, krúžky, prednášky či stretnutia s osobnosťami.

Pri organizovaní návštevnosti našej organizácie radi vítame jednotlivcov aj kolektívy a programovú ponuku tvoríme pre širokú vekovú a záujmovú škálu návštevníkov:

  • pozorovanie oblohy umožňuje poznávať vesmír pomocou ďalekohľadov
  • návšteva hviezdnej sály poskytuje priestor tak pre astronomické témy ako aj kultúrne vyžitie
  • tematické  audio-vizuálne programy a výstavy tvoria podporný rámec prírodovedného vzdelávania a umeleckého vyjadrenia

Komplex činností našej inštitúcie slúži na plnenie jej hlavného poslania, čím je popularizácia astronómie v širokom spektre foriem. Vo vzdelávaní pre školy nachádzame najvyššiu mieru uplatnenia našej špecializácie, ktorá sa odráža aj v celom rade ďalších aktivít a podujatí.

Otváracie hodiny

pondelok 9–15 hod
utorok 9–15 hod
streda 9–15 hod
štvrtok 9–19 hod
piatok 9–15 hod
sobota 11–12 hod

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.