Kaplnka Zápoľských v Spišskom Štvrtku

N 49.00262857017078 E 20.46269125404588

Nachádza sa v Spišskom Štvrtku a radí sa medzi pozoruhodné pohrebné kaplnky Zápoľskovcov . Pochádza z roku 1473 a je jednou z najskvostnejších gotických stavieb na Slovensku.  Bola postavená na podnet Štefana Zápoľského, ktorý v tom čase bol dedičným spišským županom. Dielo má európsku úroveň, preto sa už po desaťročia stáva miestom obdivovateľov umenia a návštevníkov od nás i zo zahraničia. Kaplnka bola pristavená k južnej strane kostola, od ktorého sa  odlišuje svojím štýlom stavby a lesklou zelenou strechou, spôsobenou  glazúrou škridlíc.

Jej architektom bol majster Puchspaum, staviteľ viedenského Dómu sv. Štefana, kde sa našli aj jej pôvodné náčrty. Okná sú vyplnené farebnými sklami s výjavmi zo sv. Písma a pod nimi je rad rodových erbov Zápoľskovcov a Csákyovcov. Vonkajšok kaplnky je bohato členený opornými piliermi a fialami s krabmi a úzko harmonizuje s jej vnútrajškom. Na pilieroch sú ponechané voľné výklenky, pravdepodobne pre sochy apoštolov, ale tie tam nikdy umiestnené neboli.

I po vyše 500 rokoch je táto prekrásna gotická kaplnka najmä zvnútra dobre zachovalá a budí veľký obdiv jej návštevníkov.

Otváracie hodiny

http://stvrtok.minoriti.sk

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín