Lampový stĺp, Bardejov

Jiráskova, 085 01 Bardejov
N 49,290169 E 21,273939

 Stĺp bol známy tým, že sa pri ňom vykonávali popravy. Bohatí mestskí páni tvrdo stíhali najmä majetkové trestné činy, a tak sa z archívnych prameňov dozvedáme napríklad to, že pri ňom (okrem množstva iných) vyhasol i život istého Jána Repku, ktorý sa neprevinil ničím viac, než že ukradol akúsi ženskú šatku. Svetielko horiace na vrchole stĺpu malo teda, ako sa zdá, v pohnutých dejinách tejto pamiatky priam symbolickú úlohu.

Lampové stĺpy sa v stredoveku stavali na dôležitých križovatkách ciest, cintorínoch a na pamätných miestach. Lampový stĺp v Bardejove tvorí kamenná štvorboká otvorená vežička s ihlanovitou strieškou položená na osembokom stĺpe. Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré plnilo funkciu orientačnú, ale aj spomienkovú. Nachádza sa v záhrade bývalej nemocnice medzi Kláštornou baštou a Hornou bránou. Kedysi sa tu nachádzal cintorín.  Podľa záznamov v mestskej knihe rozsudkov sa pri tomto stĺpe vykonávali popravy.

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.