Minčol, Čergov

065 48, Kyjov
N 49.23494791691001 E 20.988717213815487

Minčol – 1 157,2 m n. m. je najvyšší vrch pohoria Čergov. Nachádza sa v západnej časti pohoria, na hraniciach okresov Bardejov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Lokalitou prechádza Medzinárodná diaľková turistická trasa E3.  Na Slovensku máme až sedem vrchov s názvom Minčol.  Minčol je tiež najvyšším bodom okresu Stará Ľubovňa a regiónu Šariš. Minčol úboč s nadmorskou výškou 1 125 m n. m. je najvyšším bodom okresov Bardejov a Sabinov.  Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol je zaradená v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu území európskeho významu. 

Vrcholové časti zaberá Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol, vyhlásená v roku 1986 na výmere 171,08 ha s najvyšším 5. stupňom ochrany. Predmetom ochrany sú lesné spoločenstvá najvyšších polôh a typická horská karpatská kvetena.  Vrch patrí do lokality Čergovský Minčol, ktorá je územím európskeho významu sústavy Natura 2000. Botanickú výnimočnosť jeho horských lúk potvrdzuje pozorovanie 277 taxónov vyšších rastlín, z ktorých je 15 zaradených do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.  Na zabezpečenie ochrany v chránenom území – Národnej prírodnej rezervácii Čergovský Minčol sa zakazuje:

  • pohybovať sa mimo vyznačeného turistického a náučného chodníka

  • zakladať oheň, táboriť, stanovať, znečisťovať územie odpadkami a odpadmi

  • zbierať rastliny, vrátane ich plodov

  • chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha

  • rušiť pokoj a ticho

Na vrchole stojí mohutný železobetónový pylón z čias prvej Československej republiky, postavený v rokoch 1931 až 1935 ako jeden zo sedemnástich bodov trigonometrickej siete I. rádu. Pylón je zároveň hraničník okresov, na jeho štyroch stranách sú umiestnené erby Bardejova, Starej Ľubovne, Prešova, pamätný znak zrazu turistov SNP v Lipanoch v roku 1979 a od roku 2012 je na ňom umiestnený aj erb Sabinova. Vedľa pylónu stojí unikátny dvojitý turistický smerovník, z ktorého vychádzajú trasy prakticky na všetky svetové strany, je na ňom umiestnená schránka s vrcholovou knihou. Relatívna výška Minčola je 567 metrov, čo ho zaraďuje na 21. miesto v rebríčku vrchov s najväčšou relatívnou výškou na Slovensku.

Minčol, ako najvyšší vrch pohoria Čergov, regiónu Šariš a troch okresov, poskytujúci nádherné panoramatické výhľady, je atraktívnym cieľom pre turistov. Na vrchol je možné vystúpiť zo všetkých svetových strán. Najkratší je výstup z obcí Livovská Huta po TouristicMarkingStripe-RAL yellow.svg žltej turistickej značke a Kyjov po TouristicMarkingStripe-RAL blue.svg modrej turistickej značke, ktorý je zároveň najľahší.  Kvôli výhľadom na východ a juh, ktoré sú z Minčola obmedzené, sa oplatí odbehnúť na neďaleký predvrchol Minčola.  Každoročne sa tu stretávajú turisti v rámci akcie „Výstup na Minčol“