Židovská ortodoxná synagóga, Prešov

Okružná 32, 080 01 Prešov
N 49.000126499139476 E 21.237752323516254
Židovská ortodoxná synagóga na Okružnej ulici v Prešove bola postavená koncom 19. storočia v neorománsko-maurskom štýle podľa projektu v meste Tokaj. Stavbu realizovala firma Koláček a Wirth, ktorej bola vyplatená odmena vo výške 48 000 zlatých

Má pomerne strohé vonkajšie fasády, no o to väčšie bohatstvo ukrýva. Veď sa ju ako najkrajšiu funkčnú synagógu na Slovensku, v rokoch 1989 – 1990, neúspešne snažili získať a previezť do USA židia z Los Angeles.  Jej bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k tomu najatraktívnejšiemu, čo sa zo židovského kultúrneho dedičstva dochovalo. Synagóga v Prešove sa stále využíva ako modlitebňa. Popri tom funguje i ako múzeum – nachádza sa tu stála expozícia Múzea židovskej kultúry, ktorá návštevníkom predstavuje tzv. Barkányovu zbierku judaík

Prešovské židovské múzeum vzniklo v roku 1928 ako prvé svojho druhu na Slovensku. Najväčší podiel na jeho budovaní a zhromažďovaní zbierok mal predseda neologickej obce Ing. Eugen Bárkány a Dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína. Získali aj zodpovedajúce priestory v tzv. vodnej bašte Kumšt, kde múzeum začalo ôsobiť v roku 1931.
Celý interiér synagógy zdobia nádherné ornamentálne maľby od Andreja Grazla, ktoré si napriek značnému poškodeniu objektu a bez dôkladnejšej rekonštrukcie doteraz uchovali pôvodnú sýtosť, výraznosť a tvar.

Svojmu účelu synagóga slúžila do roku 1942. Na jar a v lete toho roku sa stala spolu s priľahlým priestranstvom miestom zhromaždenia prešovských židov bezprostredne pred deportáciami.
Počas okupácie Prešova si nemecká armáda zriadila v synagóge maštale a garáže. Po oslobodení v nej bola zariadená kuchyňa pre navrátilcov. Po nutných opravách a doplnení vnútorného zariadenia bola v októbri 1948 slávnostne vysvätená. Odvtedy slúži ako jediná synagóga jedinej židovskej náboženskej obce v Prešove.

V auguste 1991 bol na nádvorí pred vchodom do synagógy v prítomnosti najvyšších slovenských štátnych predstaviteľov odhalený pomník viac ako šiestim tisícom obetí holokaustu z Prešova a okolia.
V novembri 1993 inštalovalo Slovenské národné múzeum na poschodí synagógy (v ženskej galérii) časť z Prahy navrátených zbierok predvojnového prešovského židovského múzea.

Otváracie hodiny

utorok – streda: 11:00 – 15:00 h.

štvrtok – piatok: 9:00 – 13:00 h.

nedeľa: 14:00 – 16:00 h.

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.