Pamätná izba Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Námestie sv. Mikuláša 12, Stará Ľubovňa
N 49.29852513689905 E 20.68556072336909

Jána Melkoviča viažu k Starej Ľubovni korene. U starých rodičov na Nižnej ulici trávil ako dieťa všetky prázdniny a voľné chvíle a rád sa tu vracal aj ako zrelý muž. Iniciátorkou myšlienky zriadenia pamätnej izby bola PhDr. Janka Špániková, jeho životná partnerka, ktorej bola jeho pozostalosť zverená.

V PIJM môžete nájsť zaujímavé predmety, ktoré umelec celé roky zbieral a sústreďoval vo svojom ateliéri na Bezručovej ulici v Bratislave: vzácne hudobné nástroje, hrnčeky, sklo, hlinené nádoby, kravaty, tričká, zvončeky, obrazy od rôznych maliarov, fotografie z jeho ciest… Ale aj kostým, v ktorom vystupoval v Radošinskom naivnom divadle, stoličku s portrétom, kuchynskú linku, s obrázkami zo života umelca z dielne výtvarníka Fera Liptáka. Nechýba fotografický materiál z detstva a života Jána Melkoviča. K vzácnym artefaktom patrí aj klavír, na ktorom komponoval svoju hudbu.

„Ako to vzniklo, že rodák zo Spišskej Novej Vsi a ten, ktorého si Bratislava privlastnila, má pamätnú izbu v Starej Ľubovni? Popravde, prvotný nápad zanechať niečo z Jankovej pozostalosti v Starej Ľubovni, nebol môj. Keď som na jar 2004 vysťahovávala jeho ateliér na Bezručovej ulici, bola som viac zmätená ako rozhodná: Čo urobiť s tým všetkým, čo tu po sebe zanechal? Čakala som dokonca aj na znamenia z toho druhého sveta, zvažovala som a bola som zúfalá, čo s tým úžasným darom, ktorý som od neho dostala? Ako ho opatriť, zachovať, nepremrhať! Ako to už býva v čase smútenia, spomínala som a spomenula som si… …vybavil sa mi obraz z jedného leta a jedna chvíľa, keď sme prechádzali po Nižnej ulici v Starej Ľubovni a obzerali starorodičovský dom Melkovičovcov. Dom starých rodičov, ktorý bol pre neho a sestru Evu miestom čarovného sveta detstva. Zvažoval, že dom odkúpi, zisťoval cenu a robil začiatočné plány, že by sem, do miesta svojich predkov na starobu dlhšie zavítal a všetko to, čo nazbieral a ešte nazbiera, zanechá v dome. Nestalo sa tak a aj sa stalo! Jana Špániková

Na vzniku pamätnej izby má okrem mesta Stará Ľubovňa veľký podiel aj Ľubovnianske múzeum. Štyri roky opatrovalo pozostalosť z ateliéru hudobníka, kde po celé roky Ján Melkovič zhromažďoval starožitnosti, umelecké diela staršej a strednej generácie slovenských výtvarníkov a suveníry z jeho zahraničných ciest. Múzejníci sa podieľali na odbornom ošetrení predmetov a na technickom riešení expozície.

Hodnotu vystavovaných exponátov umocňuje katalóg MÚZY(A)UM (UK v Bratislave, 2009), ktorý je kaleidoskopom príbehov a informácií významných slovenských a českých umelcov, ktorí Jána Melkoviča poznali a spolupracovali s ním. Editormi katalógu sú Jana Špániková a Bohumír Bachratý.

Pamätná izba tejto jedinečnej osobnosti slovenskej kultúry a umenia je umiestnená v meštianskom dome č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v Starej Ľubovni (Provinčný dom), kde sa nachádza aj Pamätná izba (Našej) Vansovej Lomničky a galéria výtvarného umenia.

Dni Jána Melkoviča v Starej Ľubovni
Konajú sa pravidelne od roku 2009, vždy v apríli. Tvorí ich množstvo kultúrnych podujatí: verejný koncert žiakov ZUŠ Jána Melkoviča, koncerty vážnej hudby, výstavy, prehliadka Pamätnej izby Jána Melkoviča, koncerty známych umelcov, divadelné predstavenia. Zavŕšením Dní Jána Melkoviča je vystúpenie Radošinského naivného divadla.

Základná umelecká škola Jána Melkoviča
Po Jánovi Melkovičovi je od roku 2009 pomenovaná Základná umelecká škola v Starej Ľubovni, na ktorej aj krátko pôsobil ako učiteľ.
Od roku 2010 je súčasťou Dní Jána Melkoviča celoslovenská súťaž v hre na saxofóne, ktorej hlavným organizátorom je ZUŠ Jána Melkoviča.

„…hudba je nekonečná, vždy sa v nej dá niečo objaviť, a čo neobjavím ja, objavia po mne.“  Ján Melkovič

 

Otváracie hodiny

Každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.