Ringov kaštieľ, Pečovská nová Ves

Ľutinská 177/32, 082 56 Pečovská Nová Ves
N 49.12826795664476 E 21.041724629068234

V r. 1556 získali hrad zvaný Újvár (Nový hrad) a okolité územia Péchyovci, ale ako svoje sídlo sa rozhodli postaviť nížinný hrad v nižšej polohe. Tento objekt, neskôr známy aj ako Ringov kaštiel, vznikol pravdepodobne v rokoch 1556-63. V donačnej listine z r.1556 sa nespomína, z čoho vyplýva, že predtým ešte nemohol existovat a donačná listina z roku 1563 je prvou zmienkou o kúrii v obci a potvrdzuje tiež vlastnícke práva Gašpara Péchyho na majetky v Pečovskej Novej Vsi, takže týchto 7 rokov by postačovalo na jeho výstavbu. Je ale nepravdepodobné, že by objekt vybudovali predchádzajúci majitelia obce – Tarczayovci, keďže by sa takáto významná kamenná stavba určite spomínala v donačnej listine.

Na tráme stropu kaštieľa sa zachoval nápis s dátumom 20. 6. 1649, čo je na jednej strane zatial jediným absolútnym datovacím prvkom a na strane druhej, by predstavoval druhú stavebnú fázu, resp. opravu objektu (po predpokladanom poškodení v rámci bojov počas protihabsburského povstania Rákócziho v rokoch 1644-45).

Sídlo malo aj obranný charakter, keďže v hrubých múroch objektu bolo viac strieľni než okenných otvorov a zároveň to bolo reprezentatívne sídlo Péchyovcov so vstupmi zdobenými profilovanými portálmi a klenbami so štukovou výzdobou. Okolo objektu je možné predpokladať ďalšie obranné prvky, napríklad aj vodnú priekopu.

Od 19. storočia už kaštieľ pravdepodobne nebol sídlom Péchyovcov, ktorí objekt asi len prenajímali alebo využívali na hospodárske účely. Preto stavba neprešla výraznejšími úpravami. Kaštieľ zostal nevyužívaný, možno v ňom sídlil správca, alebo ľudia pracujúci na priľahlom statku. Táto situácia viedla koncom 19. storočia k jeho odpredaju. Jeho posledný vlastník z rodu Péchyovcov, László Péchy, ho predal miestnej židovskej rodine. V 20.storočí na objekte prebiehali práce, ktoré mali prevažne opravný charakter. Po roku 1945 opäť zmenil majiteľa a od Sirény Riegelhauptovej kaštieľ odkúpila rodina Ringovcov, ktorej potomkovia ho vlastnia až do súčasnosti. Dodnes sa tak zachoval objekt takmer bez zásahov, teda v stave ako vyzeral v 16. storočí.

Ringov kaštieľ je na východnom Slovensku jediný zástupca typu obytno-obranného sídla. Pri jeho nasledujúcich opravách žiaľ zanikli obranné prvky, strieľne a jeho pôvodný charakter. Z jednej strany je kaštieľ obklopený zvyškami parku. Strecha kaštieľa sa v lete stáva hniezdom kukučiek.