Spišská Kapitula

N 49.0006930531879620.741241250407413 E 20.741241250407413

Spišská Kapitula, niekedy označovaná aj Slovenský Vatikán bolo cirkevné mestečko a ešte stále je sídlom spišského biskupa a centrom Spišskej diecézy. Dnes je súčasťou mesta Spišské Podhradie. Spišská Kapitula bola niekdajšia samostatná obec na východnom Slovensku v Hornádskej kotline. V 11. storočí stál neďaleko Spišskej Kapituly kláštor, založený pravdepodobne benediktínmi. Vznik Spišskej Kapituly súvisí so založením spišského prepošstva zrejme koncom 12. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1235. Nachádza sa tu románska Katedrála svätého Martina z rokov 1245 – 1273. V 13. storočí tu bola situovaná tzv. kapitulská škola, od polovice 17. storočia gymnázium. Až do 18. storočia vyvíjali mnohí panovníci a prepošti snahy o povýšenie prepoštstva na biskupstvo. Tento zámer sa podaril až v roku 1776 za panovania Márie Terézie, kedy bolo prepošstvo povýšené na biskupstvo a odvtedy je sídlom cirkevnej správy celého Spiša, Liptova a Oravy. Bola jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. V rokoch 1819 – 1950 tu existoval prvý slovenský i uhorský ústav pre výchovu učiteľov základných škôl. V rokoch 1815 – 1849 tu bolo bohoslovecké učilište. V roku 1948 pričlenili Spišskú Kapitulu k mestu Spišské Podhradie a o dva roky neskôr ju vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Od roku 1993 je v rámci zápisu Levoče, Spišského hradu a pamiatok okolia v Zozname UNESCO.

Pri pohľade z hlavnej veže Spišského hradu si návštevník v bezprostrednom okolí nemôže nevšimnúť architektonicky zaujímavý súbor stavieb, obohnaný hradbami, nachádzajúci sa na vyvýšenine za Spišským Podhradím. Pozerá sa pritom na unikátne cirkevné mestečko Spišská Kapitula, ktoré môžeme považovať za akýsi „malý Vatikán“.

Ústredným objektom Kapituly je Katedrála sv. Martina, ktorá najprv slúžila ako prepoštský kostol na kráľovskom území. Zaujímavá je, až netradične svetská, nástenná maľba z roku 1317 – výjav korunovácie kráľa Karola Róberta, ktorému žehná Panna Mária s malým Ježiškom. Katedrála tvorí akési centrum areálu, ktorého hranice vytyčujú hradby s troma vstupmi, a jeho typickou charakteristikou je ulička kanonických domov. Tá tvorí os celého cirkevného mestečka a je jeho jedinou ulicou.  Existencia Spišskej Kapituly podčiarkuje historický význam celej lokality. Už v 11. storočí boli na Kapitulskom vrchu kaplnky a cintorín, na ktorom stojí dnešná katedrála. Mestečko už od počiatku zohrávalo významnú úlohu v cirkevnom živote regiónu, až sa z neho, koncom 18. storočia, stalo biskupstvo. Na začiatku 19. storočia tu vznikol kňazský seminár a najstarší učiteľský ústav v Uhorsku.

 

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.