Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Nadáciou Inštitút východných štúdií vo Varšave a partnermi zorganizoval 21. júna 2022 v Bardejovských Kúpeľoch III. Slovensko-poľské fórum. Cieľom podujatia bolo posilniť dobré susedské vzťahy oboch krajín na regionálnej i národnej úrovni a prediskutovať spoločné aktivity v nadchádzajúcich rokoch.

Aj na tomto cezhraničnom podujatí prezentoval náš team projekt ,,Svätomariánskej púte“.  Našich vzácnych hostí sme informovali o realizácií infraštruktúry a rekonštrukcii, modernizácii objektov na poľskej aj slovenskej strane, ktoré sa nachádzajú na pútnickej trase (Levoča, Gaboltov, Ľutina, Litmanová, Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec).

Prešovská krajská samospráva sa venovala spolu s významnými predstaviteľmi zo Slovenska a Poľska hodnoteniu cezhraničnej spolupráce, jej výsledkov i víziám do budúcna najmä v kontexte pomoci európskych finančných nástrojov a ich perspektívy. Odbornou platformou bol v poradí už III. ročník Slovensko – poľského fóra, ktorý sa uskutočnil v priestoroch hotela Alexander v Bardejovských Kúpeľoch, s cieľom posilnenia vzájomnej spolupráce v hospodárskej, spoločenskej, kultúrnej a politickej rovine.

„Fórum je priestorom na to, aby sme ukázali konkrétne výsledky dobre fungujúceho susedstva s Poľskom a naštartovali ešte presnejšiu a adresnejšiu pomoc našim prihraničným regiónom. Len predchádzajúce programové obdobie v rámci Interreg na naše územie prinieslo približne 50 miliónov do rôznych oblastí. Najviac sme čerpali v oblasti dopravnej infraštruktúry, kde kraj vybudoval cesty v dĺžke zhruba 78 km za takmer 20 miliónov eur. Sú to naozaj významné projekty, aj v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania, obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré zveľadili a zatraktívnili regióny,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerský. Ten zároveň zdôraznil význam a dôležitosť novej finančnej perspektívy, ktorá bude pokračovať a naďalej zveľaďovať slovensko-poľské pohraničie.

Dvojdňového podujatia, ktorého hlavným motívom bola „Spolupráca – kľúč k dobrému susedstvu a prosperujúcej budúcnosti“, sa zúčastnilo približne 250 aktérov. Jeho obsah svojimi vystúpeniami naplnili viacerí hostia – poslanci národnej úrovne oboch krajín, zástupcovia veľvyslanectiev a diplomatických zborov, štátni tajomníci rezortov, lídri samospráv, zástupcovia podnikateľského sektora, vedecko-výskumnej a akademickej obce i mimovládnych organizácií. Fóra sa zúčastnili i významní predstavitelia Sejmu Poľskej republiky, ako i partnerského regiónu PSK z Podkarpatského vojvodstva.

„So slovenskými regiónmi máme veľa rozvinutých vzťahov, projektov a aktivít a toto všetko sa deje v posledných rokoch. Teraz ich musíme znova aktivovať. Takéto aktivity si však vyžadujú prostriedky vrátane prostriedkov z Európskej únie. Myslím si, že program Poľsko-Slovensko, ktorý nás spája a umožňuje nám túto spoluprácu realizovať, bude mať ešte väčší vplyv na naše vzťahy pri novom rozdeľovaní európskych fondov,“ zvýraznil maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslav Ortyl.

Samotná konferencia pozostávala zo štyroch panelových diskusií. Prvá priblížia efekty a priority cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce, v druhej spoločné nové výzvy, ako aj pomoc a solidaritu Európy v kontexte konfliktu na Ukrajine. Tretia panelová časť sa zameria na posilnenie dopravnej infraštruktúry v pohraničí a záverečná štvrtá na perspektívy rozvoja hospodárskych vzťahov na poľskej a slovenskej strane hranice.Sprievodnou súčasťou fóra bola prezentácia činnosti cezhraničných partnerov, B2B rokovania a networking viacerých zúčastnených subjektov.

V poradí už tretie pokračovanie Slovensko-poľské fóra pripravil Prešovský samosprávny kraj v súčinnosti s Nadáciou Inštitút východných štúdií vo Varšave. Podujatie podporili Podkarpatské vojvodstvo, inštitúcie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko a Regionálne poradenské a informačné centrum, Prešov.

Iniciatíva k jeho pravidelnému organizovaniu vzišla v septembri 2018 počas Ekonomického fóra v Krynici-Zdroj. Po dvoch úspešných ročníkoch v Jasionke pri Rzeszowe sa podujatie konalo na slovenskej strane po prvýkrát.